UNIMOT będzie elektronicznie zarządzał dostawami z baz paliwowych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 mar 2017, 09:50

UNIMOT będzie elektronicznie zarządzał dostawami z baz paliwowych

Spółka UNIMOT S.A. udostępnił dla swoich klientów biznesowych nową aplikację internetową o nazwie „e-Zamówienia”, która umożliwia składanie elektronicznych zamówień na zakup oleju napędowego oraz integruje system zamówień z operatorami baz paliwowych. Nowe rozwiązanie ułatwia zarządzanie odbiorami zamówionych paliw przez Klientów i wpisuje się w strategię rozwoju grupy UNIMOT, która zakłada większe zaangażowanie nowoczesnych technologii sprzedaży paliw.

Dzięki wdrożeniu aplikacji „e-Zamówienia” i jego integracji z systemami operatorów baz paliwowych, informacje o zamówionych produktach składane przez partnerów biznesowych UNIMOT zostaną automatycznie przesłane do właściwej bazy paliwowej. Dzięki temu w aplikacji „e-Zamówienia” będzie można od razu zgłosić w bazie paliwowej kierowców i samochody, które zostaną wysłane do konkretnej bazy po odbiór zamówionego produktu petrochemicznego.

Celem strategicznym UNIMOT na kolejne lata jest dalsze umacnianie pozycji na rynku paliw, między innymi poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii. Uruchomienie portalu „e-Zamówienia” to kolejny krok na naszej drodze do usprawnienia komunikacji z klientami, zapewnienia im lepszego dostępu do informacji oraz oszczędzania czasu obsługi.

mówi Robert Brzozowski Prezes UNIMOT S.A.

Nowe rozwiązanie umożliwi przyspieszenie procesu obsługi zamówienia dzięki elektronicznej wymianie danych, śledzenie statusu realizacji złożonego zamówienia oraz przeglądanie historii złożonych przez klientów zamówień.

Nowa aplikacja wprowadza także możliwość dodawania przez klienta wielu użytkowników uprawnionych do używania aplikacji w obrębie jednej firmy, będzie także automatycznie rozsyłała komunikaty systemowe informujące o zmianach w statusach złożonych zamówień. Aplikacja zapewni dodatkowo partnerom UNIMOT dostęp do informacji o aktualnym saldzie płatności oraz dostępnym limicie kredytowym, a także innych informacji takich jak: faktury oczekujące na płatność czy potwierdzenia ostatnio zrealizowanych płatności.

O spółce:

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Unimot S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International zrzeszającego 90 firm z 14 krajów europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych. 

Źródło: Unimot SA #UNT

Ostatnie wiadomości