Szacunkowe wyniki PMPG Polskie Media lepsze od prognozy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2017, 11:24

Szacunkowe wyniki PMPG Polskie Media lepsze od prognozy

Zgodnie z opublikowanymi wstępnymi wynikami szacunkowymi Grupa PMPG Polskie Media zamknęła 2016 r. przychodami ze sprzedaży na poziomie 57,0 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 9,5 mln zł, a wynik EBITDA 10,1 mln zł. Opublikowana w czerwcu 2016 r. prognoza zakładała 51,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, 7,5 mln zł zysku operacyjnego i 8,1 mln zł EBITDA. 

Szacunki Grupy Kapitałowe PMPG Polskie Media wskazują na wzrosty na wszystkich prognozowanych wcześniej pozycjach – przychody ze sprzedaży wzrosły o 12%, EBIT o 27%, a wynik EBITDA o 25%. Spowodowane jest to znaczącym wzrostem przychodów gotówkowych i barterowych przy jednoczesnym zachowaniu stałej bazy kosztowej.

„Rok 2016 był dla nas okresem intensywnej pracy, której rezultatem są lepsze od prognozowanych wyniki finansowe. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Grupą o ugruntowanej pozycji rynkowej. Staramy się wykorzystywać pojawiające się na rynku szanse i efektywnie wdrażać nowe inicjatywy. Nowe projekty były wsparciem dla wyników
IV kwartału 2016 r., ale tak naprawdę ich efekty będą widoczne w bieżącym roku. Wyniki 2016 r. utwierdzają nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość”

mówi Michał M. Lisiecki.

Na wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży, które nie zostały uwzględnione w prognozie miały wpływ przede wszystkim:

  • wzrost ceny egzemplarzowej tygodnika „Do Rzeczy” wydawanego przez spółkę z Grupy PMPG - Orle Pióro sp. z o.o.,
  • uruchomienie nowych projektów eventowych (np. 100% Polski Produkt), które miały miejsce głównie w IV kwartale 2016 r.,

Zwiększenie poziomu przychodów związane ze wzrostem ceny tygodnika „Do Rzeczy” oraz obrotu barterowego nie wpłynęło na wzrost kosztów. Uruchomienie nowych projektów odbyło się w głównej mierze z wykorzystaniem już posiadanych zasobów, stąd poziom kosztów nie uległ znaczącej zmianie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca „Tygodnika Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Źródło: PMPG Polskie Media #PGM

Ostatnie wiadomości