Przychody grupy Ciech w 2016 roku w górę o 5,6% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 mar 2017, 10:11

Przychody grupy Ciech w 2016 roku w górę o 5,6%

Zarówno przychody, zysk operacyjny oraz EBITDA znormalizowana wzrosły w porównaniu do 2015 roku, osiągając odpowiednio wysokość 3455 mln zł, 660 mln zł oraz 877 mln zł. Wysokie zyski to efekt wysiłku pracowników Grupy CIECH oraz nowych inwestycji zakończonych w 2016 roku. CIECH realizuje strategię budowy zdywersyfikowanej grupy chemicznej z silną pozycją na rynkach międzynarodowych. Obecnie Grupa oferuje swoje produkty na ok. 100 rynkach, uzyskując ze sprzedaży zagranicznej (czyli poza krajami, w których posiada swoje fabryki) ok. 50 proc. przychodów.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za 2016 r. wyniosły 3455 mln zł (wzrost o 5,6% r/r).
  • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 877 mln zł (wzrost o 17,2% r/r), a zysk netto 594 mln zł (wzrost o 71,7% r/r)1,
  • Grupa przeznaczyła na inwestycje 490 mln zł wobec 504 mln zł w 2015 roku.
  • Wolne środki pieniężne za rok 2016 wyniosły 391 mln zł.
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA (z) spadł do 1,4 z 1,8 na koniec 2015 roku.
  • W 2017 roku Grupa CIECH zamierza nadal pracować nad zwiększaniem efektywności działań biznesowych, wprowadzaniem specjalistycznych produktów i rozwijaniem sprzedaży na rynkach zagranicznych (m.in. w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej).
  • Grupa planuje także kontynuację inwestycji rozwojowych m.in. w wytwarzanie sody oczyszczonej przeznaczonej dla przemysłu farmaceutycznego oraz produkcję specjalistycznych produktów solnych, a także dalszy rozwój działalności w obszarze badań i rozwoju (R&D).
  • Na poziom zysku netto miało wpływ zdarzenie jednorazowe w wysokości 91 mln zł w postaci rozpoznania aktywa na podatek dochodowy w związku z prowadzeniem działalności w SSE przez CIECH Soda Polska.

To był dobry rok dla CIECH. Wpływ na to miały zakończone inwestycje oraz działania w zakresie optymalizacji działań biznesowych. Nasz rozwój opieramy na wzroście organicznym, optymalizacji kosztowej przy konsekwentnym obniżaniu wskaźników zadłużenia. Myśląc o przyszłości inwestujemy w produkty specjalistyczne, praktycznie w każdym z segmentów naszej działalności. Działania te pozwolą nam skutecznie konkurować na globalnym rynku, zmieniając Grupę CIECH w międzynarodowy koncern chemiczny rozwijający się z korzyścią dla akcjonariuszy i pracowników

mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A. 

Nowe inwestycje i specjalistyczne produkty

W 2016 roku Grupa wykorzystała efekty inwestycji w obszarze sody. Zakłady Grupy CIECH zanotowały rekordową produkcję w swojej historii dzięki zrealizowanemu programowi inwestycji w latach 2014-2016. Skuteczna sprzedaż dodatkowych wolumenów sody po atrakcyjnych cenach wymiernie wpłynęła na wyniki finansowe. Z kolei inwestycja w segmencie Krzemiany i Szkło w postaci wymiany pieca do produkcji szklistego krzemianu sodu pozwoliła na podwojenie zdolności produkcyjnych i realizację długoletniego kontraktu z firmą Solvay o łącznej wartości 0,5 mld zł.

Kolejnym elementem wpływającym na uzyskanie dobrych wyników finansowych był rozwój produktów specjalistycznych w obszarze soli i sody oczyszczonej. Obecnie Grupa CIECH koncentruje się na produkcji soli suchej. Dzięki nowoczesnej linii konfekcyjnej w zakładach w Janikowie zaopatruje w sól spożywczą dużą część sieci handlowych w Polsce i konsekwentnie zwiększa swoje udziały rynkowe w Europie. Grupa produkuje i sprzedaje także m.in. coraz więcej tabletek solnych używanych do uzdatniania wody. W obszarze sody oczyszczonej działania były skoncentrowane się na pozyskaniu certyfikatów jakości (m.in. Good Manufacturing Practices) umożliwiających produkcję sody używanej w przemyśle farmaceutycznym.

Oferujemy coraz szerszą paletę produktów specjalistycznych, w tym coraz wyższe gatunki sody oczyszczonej i soli, krzemianów czy żywic. W biznesie AGRO planujemy kolejne inwestycje w rozwój i rejestracje produktów oraz intensywne działania marketingowe. Wchodzimy na nowe rynki geograficzne, m.in. w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Wysokie standardy obsługi oraz relacje z klientami stały się jedną z naszych głównych przewag konkurencyjnych

mówi Artur Osuchowski, członek zarządu CIECH SA.

W segmencie organicznym (środki ochrony roślin, żywice, pianki poliuretanowe) działania rozwojowe były nakierowane na zwiększenie asortymentu oferowanych produktów, ekspansję na rynki zagraniczne oraz wzrost efektywności produkcji. W biznesie AGRO dwukrotnie zwiększyła się wartość sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. W 2016 roku CIECH Sarzyna zarejestrowała produkty na dziesięciu rynkach europejskich, a także w Australii. Produkty największego polskiego producenta środków ochrony roślin można znaleźć m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Europie Centralnej oraz na Dalekim Wschodzie.

Rok 2017 będzie stał pod znakiem dalszego podnoszenia efektywności i rozwoju produktów specjalistycznych. Z tym związane są kolejne inwestycje, m.in. w dalszy rozwój produktów solnych oraz w nowoczesną produkcję sody oczyszczonej dla branży farmaceutycznej. Analizujemy też inne możliwości inwestycyjne, które mogą wzmocnić naszą pozycję w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynkowych. Dodatkowo, działania te są niezbędne w świetle wyzwań stojących przed branżą chemiczną związanych ze zmiennością cen surowców energetycznych, czy polityką w zakresie emisji CO2 - mówi Maciej Tybura. - Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe, pracując nad około setką inicjatyw. Dbamy również o ciągłą poprawę naszej efektywności operacyjnej – dlatego rozpoczęliśmy wdrożenie najnowocześniejszej wersji systemu SAP ERP w całej Grupie. Pozwoli to jeszcze mocniej zwiększyć naszą efektywność procesową i kontrolować koszty

dodaje.
 

Poniżej tabela z podstawowymi danymi dotyczącymi wyników Grupy CIECH za 2016 rok:

CIE

Źródło: Spółka #CIE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości