Zysk netto Elektrobudowy wzrósł r/r do 55,12 mln zł w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 mar 2017, 18:26

Zysk netto Elektrobudowy wzrósł r/r do 55,12 mln zł w 2016 r.

Elektrobudowa odnotowała 55,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 61,79 mln zł wobec 63,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 971,48 mln zł w 2016 r. wobec 1 242,83 mln zł rok wcześniej.

"Portfel zamówień jednostki dominującej na dzień 31.12.2016 roku osiągnął poziom 1 150,5 mln złotych (na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1 293,8 mln złotych). W porównaniu ze stanem za analogiczny okres ubiegłego roku portfel zamówień spadł o 11,1%"

czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 53,12 mln zł wobec 47,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews, #ELB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości