Rekordowe wyniki WDB w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 mar 2017, 12:45

Rekordowe wyniki WDB w 2016 r.

Notowany na NewConnect broker ubezpieczeniowy osiągnął w ubiegłym roku rekordowo wysokie wyniki finansowe. W 2016 r. Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 17,1 mln zł wobec 14,4 mln zł w 2015 r. Zysk netto wzrósł o 47,9% r/r i wyniósł 3,1 mln zł.

W samym IV kwartale ub. r. Grupa dostarczająca efektywne i wysokojakościowe rozwiązania z szerokiego zakresu rynku ubezpieczeniowego osiągnęła 6,7 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 26,7% i 70,8% względem IV kwartału 2015 r.

- „W IV kwartale ubiegłego roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe, to efekt rozwoju oferowanych produktów, wprowadzenia do oferty nowych rozwiązań oraz oparciu o technologię nowych kanałów dystrybucji.”

powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku, Grupa WDB odnotowała rekordowe przychody ze sprzedaży ubezpieczeń masowych, w tym ubezpieczeń NNW i ubezpieczeń indywidualnych.

- „W zeszłym roku bardzo mocno pracowaliśmy nad przygotowaniem kolejnych programów ubezpieczeniowych, które polegają na sprzedaży dużej ilości ubezpieczeń indywidualnych poprzez współpracę z partnerami technologicznymi. Pierwsze efekty wdrożonych programów będą widoczne już w II kwartale 2017 roku”

dodał Mariusz Muszyński.

Na przełomie 2016/2017 roku Grupa wprowadziła do sprzedaży nowe ubezpieczenie komunikacyjne połączone z systemem telemetrycznym. Produkt dedykowany jest małym flotom samochodów dostawczych, a dzięki monitorowaniu stylu jazdy kierowców prowadzi również do obniżenia kosztów eksploatacji samochodów. Tożsamy produkt dedykowany dla samochodów osobowych wystartuje w II kwartale 2017 roku.

W 2016 r. Grupa osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 4,4 mln zł, a stan środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku wyniosły 5,0 mln zł wobec 3,7 mln zł rok wcześniej.

- „WDB już od lat regularnie dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami. Dzięki rekordowo wysokim, a jednocześnie stabilnym wynikom Grupy możemy podtrzymać tą tradycję i jako Zarząd zamierzamy zarekomendować podział zysku zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, Wypłata dywidendy nie zaburza polityki inwestycyjnej w rozwój nowych kanałów dystrybucji w oparciu o kosztowne rozwiązania IT”

dodał Mariusz Muszyński.

Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową Zarząd WDB rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 40% wypracowanego przez spółkę zysku netto. W  zeszłym roku dywidenda wyniosła 7 groszy, co dało stopę dywidendy w wysokości 3%.

WDB oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową swoich klientów, łącznie z analizą obecnej ochrony ubezpieczeniowej, oceną i zmniejszeniem ryzyka, przygotowaniem i wdrożeniem najlepszej oferty. Na szeroki zakres oferowanych produktów składają się różnorodne produkty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenia szkolne, komunikacyjne, transportowe, indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne oraz ubezpieczenia majątkowe.

O Spółce:

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowych technologii, spółka efektywnie komunikuje się z Klientami oraz oferuje innowacyjne usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Zarząd WDB działa na rynku ubezpieczeniowym już od kilkunastu lat co pozwala Spółce na dostarczanie rozwiązań charakteryzujących się najwyższą jakością i profesjonalizmem.

W skład Grupy Kapitałowej WDB wchodzą spółki specjalizujące się w różnych dziedzinach ubezpieczeń co pozwala im na współpracę z nawet najbardziej wymagającymi klientami. Doświadczenie połączone z dogłębnym zrozumieniem potrzeb rynku pozwala WDB tworzyć nowe produkty dla dedykowanych branż takich jak szkolnictwo, zarządzanie nieruchomościami czy transport. WDB od lipca 2010 roku jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. #WDB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości