Zysk netto Torpolu w 2016 r. spadł o 67% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 mar 2017, 08:54

Zysk netto Torpolu w 2016 r. spadł o 67%

Torpol odnotował 10,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 31,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,83 mln zł wobec 43,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770,15 mln zł w 2016 r. wobec 1 233,11 mln zł rok wcześniej.

Wyraźny spadek przychodów netto ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym wynika z niższej aktywności PKP PLK w ostatnich 2 latach w rozpisywaniu przetargów na projekty kolejowe współfinansowane z perspektywy unijnej 2014-2020. Nakłady inwestycyjne w 2015 roku wyniosły ponad 7,4 mld zł , podczas gdy w 2016 zaledwie ok. 4,1 mld zł i dotyczyły w większości projektów z ubiegłej perspektywy finansowej. Ponadto, rok 2015 był rekordowym pod względem poziomu sprzedaży i zysku w historii działalności GK Torpol. Tak wysoki poziom sprzedaży w 2015 roku był wynikiem przede wszystkim niezwykle wysokiego tempa realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP PLK, w szczególności dwóch największych projektów kolejowych w Polsce (Nowa Łódź Fabryczna i E75 Rail Baltica), których wykonawcą jest emitent

czytamy w raporcie.

Dynamika spadku kosztu własnego sprzedaży była praktycznie taka sama w stosunku do spadku sprzedaży i wyniosła 39,2%, przez co zysk brutto ze sprzedaży był o 36,9% niższy r/r i wyniósł 41,9 mln zł (wobec 66,3 mln zł w 2015 roku). Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu wyniosły łącznie 18,2 mln zł i były niższe o 5 mln zł r/r (-21,4%). W efekcie zysk ze sprzedaży netto wyniósł 23,7 mln zł wobec 43,2 mln zł zysku ze sprzedaży netto w 2015 roku.

Marża zysku operacyjnego w 2016 roku wyniosła 2,3% dla Grupy (co stanowi spadek o 1,2 pkt proc. r/r.) oraz 3,2% dla spółki (spadek o 0,4 pkt proc. r/r.). Marża brutto wykazała wartość 1,9% w Grupie oraz 2,7% w spółce (spadek odpowiednio o 1,4 pkt proc. i 0,6 pkt proc. r/r.). Poziom marży netto wyniósł odpowiednio 1,3% dla Grupy i 2,1% dla spółki, co oznacza spadek o odpowiednio 1,3 pkt proc. oraz 0,5 pkt proc. r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 15,36 mln zł wobec 32 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku.

Źródło: (ISBnews) #TOR

Ostatnie wiadomości