Data Techno Park z Grupy Cube.ITG z wyższym o 5 mln zł kapitałem zakładowym celem poprawy sytuacji płynnościowej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 mar 2017, 08:22

Data Techno Park z Grupy Cube.ITG z wyższym o 5 mln zł kapitałem zakładowym celem poprawy sytuacji płynnościowej

Spółka Cube.ITG poinformowała o podwyższeniu kapitału zakładowego Data Techno Park o 5 mln zł, oraz o nabyciu 37 szt. akcji przez Prezesa Marka Girka. Spółka podejmuje szereg działań związanych z sukcesywną poprawą płynności i struktury zadłużenia. W ciągu 2016 r. Cube.ITG zmniejszyło zadłużenie odsetkowe o blisko 10 mln zł.

– Prowadzimy intensywne działania mające na celu uzupełnienie niedoborów kapitału obrotowego w Data Techno Park oraz stabilizację zadłużenia finansowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w DTP ma na celu poprawę sytuacji płynnościowej spółki zależnej

powiedział Marek Girek, Prezes Zarządu, który nie wyklucza w przyszłości udzielenia Grupie osobistego wsparcia finansowego.

29 marca Prezes Marek Girek (poprzez podmiot Mizarius sp. z o.o.) nabył 37 tys. szt. akcji Cube ITG i zwiększył swoje zaangażowanie udziałowe.

W wyniku podwyższenia, wysokość kapitału zakładowego DTP wzrosła z kwoty 3.075.400 zł do kwoty 8.075.400 zł. Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez Spółkę ITMED (do której należy Data Techno Park), tj. spółkę w 100% zależną od Emitenta i pokryte w pełni wkładem pieniężnym. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego DTP, udział ITMED w kapitale zakładowym DTP wzrósł do 86,37%.

W sprawozdaniu rocznym, Spółka zwróciła uwagę na ryzyko związane z płynnością, w szczególności związane ze zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie dużych projektów w jej spółce zależnej DTP.

– Zapis obecny w sprawozdaniu dotyczący istnienia przesłanek zagrażających kontynuowaniu działalności wynika z przepisów prawa i naszych wspólnych ustaleń z audytorem. Chcemy także, aby nasi obecni i potencjalni akcjonariusze mieli pełną informację na temat bieżącej działalności

zaznaczył Marek Girek

– Na koniec 2016 r. długo i krótkoterminowy dług odsetkowy wynosił ok. 110,2 mln zł, wobec blisko 119,6 mln zł rok wcześniej. Łączne zadłużenie krótkoterminowe spadło z 191,7 mln zł do 138,2 mln zł na koniec 2016 r.

dodał Marek Girek.

W II kw. 2017 r. Spółka spodziewa się uregulowania ostatniej transzy należności ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Działu Retail Cube.ITG, która zostało sprzedane w kwietniu ubiegłego roku na rzecz SESCOM. Prowadzone są także rozmowy nt. sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej o wartości ok. 6 mln zł, a 21 marca Walne Zgromadzenie Wspólników udzieliło zgody na transakcję sprzedaży.

- Zamierzeniem na 2017 opisywanym w rocznym sprawozdaniu finansowym jest odbudowanie poziomu przychodów uzyskiwanych w kontraktach publicznych w wysokości nie niższej niż w 2015 r. Środki wypracowywane na nowych zamówieniach dodatkowo pozytywnie przyczynią się do poprawy struktury bilansu i pozwolą na dalsze obniżania zadłużenia oraz kosztów finansowych”

uzupełnił Marek Girek.

W 2016 r. Grupa Cube.ITG osiągnęła 112,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 39,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży, 19 mln zł zysku operacyjnego i 9,9 mln zł zysku netto.

O Spółce:

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Na rzecz Spółki pracuje blisko 400 specjalistów z różnych dziedzin sektora IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu branż: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka.

Cube ITG w 2015 roku przejęła ITMED Sp. z o.o. Spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park stanowi jedno z największych i najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej, realizując szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.

W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Cube ITG #CTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości