Zarząd WDB rekomenduje wypłatę prawie 100% zysku w formie dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 mar 2017, 16:02

Zarząd WDB rekomenduje wypłatę prawie 100% zysku w formie dywidendy

Zarząd notowanego na NewConnect brokera ubezpieczeniowego zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku i przeznaczenie 2,44 mln zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,12 groszy, a stopa dywidendy według wczorajszego kursu zamknięcia wyniesie 4,7%.

W 2016 roku Spółka osiągnęła 5,0 mln zł jednostkowych przychodów wobec 4,9 mln w 2015 roku. Wypracowując 2,49 mln zysku netto, co oznacza wzrost o 5,3% względem poprzedniego roku.

Grupa Kapitałowa WDB zanotowała w 2016 roku rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody wyniosły 17,1 mln zł, czyli o 19% więcej niż w 2015 roku. Zysk netto wzrósł o 47,9% i wyniósł 3,1 mln zł.

- „W tym roku, po raz kolejny chcemy podzielić się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami. Dzięki bardzo dobrym i jednocześnie stabilnym wynikom proponujemy przeznaczyć na dywidendę 98% jednostkowego zysku netto”

powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową Zarząd WDB rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 40% wypracowanego przez spółkę zysku netto.

- „Wypłata dywidendy w zaproponowanej wysokości nie zaburza prowadzonej polityki inwestycyjnej Grupy WDB. W ubiegłym roku wypracowaliśmy dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 4,4 mln zł, a środki pieniężne na koniec roku wyniosły 5,0 mln zł”

dodał Mariusz Muszyński.

W ubiegłym roku WDB wypłaciło Akcjonariuszom 1,4 mln zł z zysku za 2015 roku. Dywidenda na akcję wyniosła 7 groszy, co dało stopę dywidendy w wysokości 3%.

- „Nieustannie rozwijamy oferowane produkty i wprowadzamy nowe rozwiązania ubezpieczeniowe. Dodatkowo intensywnie pracujemy nad poszerzeniem kanałów dystrybucji, szczególnie w oparciu o rozwój własnych technologii oraz współpracę z partnerami technologicznymi.”

dodał Mariusz Muszyński.

Na przełomie 2016/2017 roku Grupa wprowadziła do sprzedaży nowe ubezpieczenie komunikacyjne połączone z systemem telemetrycznym. Produkt dedykowany jest małym flotom samochodów dostawczych, a dzięki monitorowaniu stylu jazdy kierowców prowadzi również do obniżenia kosztów eksploatacji samochodów. Tożsamy produkt dedykowany dla samochodów osobowych wystartuje w II kwartale 2017 roku.

O Spółce

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowych technologii, spółka efektywnie komunikuje się z Klientami oraz oferuje innowacyjne usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Na szeroki zakres oferowanych produktów składają się różnorodne produkty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenia szkolne, komunikacyjne, transportowe, indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne oraz ubezpieczenia majątkowe. Zarząd WDB posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym, co pozwala na dostarczanie wysokojakościowych rozwiązań.

W skład Grupy Kapitałowej WDB wchodzą spółki specjalizujące się w różnych dziedzinach ubezpieczeń co pozwala im na współpracę z nawet najbardziej wymagającymi klientami. Doświadczenie połączone z dogłębnym zrozumieniem potrzeb rynku pozwala WDB tworzyć nowe produkty dla dedykowanych branż takich jak szkolnictwo, zarządzanie nieruchomościami czy transport. WDB od lipca 2010 roku jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect.  

Źródło: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. #WDB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości