PMPG odnotowało w 2016 roku wzrost przychodów o 10% i zysku netto o 37% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 kwi 2017, 21:57

PMPG odnotowało w 2016 roku wzrost przychodów o 10% i zysku netto o 37%

57 mln 130 tys. zł wyniosły przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media w 2016 r. i były o 10 proc. wyższe od tych osiągniętych rok wcześniej. Zysk brutto wzrósł o 42 proc., a zysk netto o 37 proc. Spółce udało się osiągnąć lepsze wyniki od prognoz na miniony rok.

Przekroczenie opublikowanej w czerwcu 2016 r. prognozy wynikało przede wszystkim z uruchomienia w IV kwartale roku 2016 nowych projektów eventowych (m.in. 100% Polski Produkt, TOP Wizjonerzy), których zatwierdzenie nastąpiło w III kwartale, stąd nie zostały one uwzględnione w prognozie oraz wzrostu ceny egzemplarzowej tygodnika „Do Rzeczy”. Dzięki decyzjom związanym z organizacją rozbudowy portfolio Grupy i zarządzaniem projektami, uruchomienie nowych aktywności odbyło się w oparciu o posiadane zasoby. Dzięki temu poziom kosztów pozostał na stałym poziomie, a wzrost przychodów przełożył się bezpośrednio na wzrost rentowności Grupy PMPG Polskie Media. Pozytywny wpływ na rentowność miała również optymalizacja kosztów sprzedaży osiągnięta dzięki wdrożeniu automatyzacji procesu obsługi zleceń oraz uproszczeniu struktury sprzedażowej.

Prognozowaliśmy w oparciu o konserwatywne założenia, zgodnie z podejściem overdeliver than overpromise. Przychody z nowych projektów zostały uwzględnione w P&L 2017 r., zakładając, że nie wpłyną one znacząco na wyniki ostatniego kwartału ub.r. W rezultacie wsparły one jednak już wyniki ostatnich miesięcy 2016 r., natomiast ich pełne efekty będą widoczne w bieżącym roku

wyjaśnia Michał Maciej Lisiecki, prezes zarządu PMPG Polskie Media

Prezes zarządu komentuje również zapowiadany w ubiegłym roku buy-back.

WZA upoważniło zarząd spółki do skupu akcji celem ich odsprzedaży do funduszy. PMPG Polskie Media jest perspektywiczną spółką generującą dobre wyniki finansowe, która w dalszym ciągu jest bardzo atrakcyjna wskaźnikowo. Skup będzie prowadzony w transzach, wkrótce powinna ruszyć pierwsza z nich

mówi Lisiecki.

Dodaje, że ostatnia sprzedaż akcji własnych przez PMPG była wynikiem takich właśnie rozmów, a akcje zostały odsprzedane do podmiotu zainteresowanego średnioterminową inwestycją. 

W 2016 r. zarząd PMPG Polskie Media koncentrował swoje działania na odbudowie stabilnych podstaw finansowych spółki na poziomach z roku 2014 oraz przygotowaniu projektów kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju całej Grupy. Do takich należy m.in. transformacja cyfrowa obu głównych tytułów, rozwój powiązanych z nimi serwisów internetowych oraz inwestycja w biznesowy kanał telewizji internetowej inwestorzy.tv. Efektem tego jest odnotowany
w wynikach za 2016 r. wzrost przychodów z tytułu sprzedaży wydań cyfrowych i blisko dwukrotny wzrost przychodów tylko z reklamy odsłonowej. Równolegle we wszystkich nowouruchomionych serwisach wdrożone zostały rozwiązania z zakresu marketing automation, które mają się przyczynić do dalszego wzrostu przychodów.

Źródło: Spółka #PGM

Zobacz także: Wykres, dywidendy i wyniki finansowe PMPG

Ostatnie wiadomości