Akcjonariusze Synthosu zdecydują 8 V o upoważnieniu zarządu do buy-backu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 kwi 2017, 09:12

Akcjonariusze Synthosu zdecydują 8 V o upoważnieniu zarządu do buy-backu

Akcjonariusze Synthosu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 maja o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, podał Synthos. Łącznie na buy-back może zostać przeznaczone 1 754,7 mln zł.

"Akcje mogą być nabywane przez zarząd do czasu wyczerpania środków zgromadzonych jako kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia"

czytamy w projekcie uchwały.

Akcjonariusze mają zdecydować także o zmianie przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (kapitał w dyspozycji zarządu Synthos S.A), w kwocie 392 677 500 zł i o przeznaczeniu go jako kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji zarządu Synthos S.A.), podano także.

Zysk netto Synthos za 2016 rok, w wysokości 256 023 237,50 zł ZWZ ma w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy lub na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji zarządu Synthos S.A.).

"Niepodzielone zyski Synthos S.A. z lat ubiegłych […] w łącznej wysokości 1 106 mln zł, powstałe w wyniku zastosowania metody praw własności dla wyceny udziałów w aktywach netto jednostek podporządkowanych Synthos S.A., zwyczajne walne zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy lub na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji zarządu Synthos S.A.)"

czytamy dalej.

Oznacza to, że łącznie na buy-back może zostać przeznaczona kwota 1 754,7 mln zł.

Odnośnie dywidendy za 2016 r., proponuje się, aby akcjonariusze ustaliło ją w wysokości 701 322 250 zł, to jest 0,53 zł na jedną akcję oraz postanowili, że została ona pokryta i rozliczona w pełnej wysokości z wypłaconą w dniu 28 grudnia 2016 roku zaliczką na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok, pokrytą z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. Jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews), #SNS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości