Geotrans ogłasza Strategię rozwoju na lata 2017-2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 kwi 2017, 14:33

Geotrans ogłasza Strategię rozwoju na lata 2017-2020

Geotrans, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, zaprezentował Strategię rozwoju na lata 2017-2020. Dalszy rozwój skali działalności
w zakresie odpadów poprocesowych, kontynuacja osiągania coraz wyższych wyników finansowych, spadek zaangażowania w przejętą Kompanię Elektryczną i osiągnięcie kapitalizacji pozwalającej na debiut na GPW – to jej główne założenia. Spółka odniosła się także do realizacji Strategii za poprzednie lata.

- Okres obowiązywania naszej poprzedniej Strategii minął, dlatego postanowiliśmy zaprezentować naszym obecnym i potencjalnym Akcjonariuszom zaktualizowany Plan rozwoju do 2020 r. W jego ramach chcemy skupiać się na obszarach, w których mamy najwyższe kompetencje i doświadczenie. Stawiamy na dalszy rozwój usług zagospodarowywania osadów świadczonych dla jednostek publicznych i samorządowych. W dalszym ciągu widzimy duży potencjał wzrostu odbioru ubocznych produktów spalania. To w założeniu pozwoli nam na osiągnięcie kapitalizacji rzędu 12 mln EUR i tym samym przejście na Główny Rynek GPW. Ponadto, w najbliższych latach chcemy zmniejszać nasz udział w spółce zależnej Kompania Elektryczna

dodał Przemysław Weremczuk.

Realizacja nowej Strategię rozwoju na lata 2017-2020, odbywać się będzie poprzez osiągniecie następujących celów:

  • Ugruntowanie pozycji krajowego lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych;
  • Dalszy rozwój działu zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS);
  • Koncentracja Zarządu na dalszym wzroście wyników finansowych;
  • Zmniejszenie zaangażowania w spółkę zależną Kompania Elektryczna sp. z o.o.;
  • Osiągnięcie kapitalizacji na poziomie co najmniej 12 mln EUR (pow. 10 zł/akcja) i zbudowanie bazy kapitałowej m.in. przez wypracowane zyski z działalności.

Spółka skomentowała również stan realizacji poprzedniej Strategii, zapisanej w Dokumencie Informacyjnym z 23 lipca 2015 r., przed debiutem na rynku New Connect. Mimo nieosiągnięcia planowanej kapitalizacji, podstawowe założenia zostały zrealizowane.

- Minione lata to z pewnością udany czas dla naszej Spółki. Z sukcesem zrealizowaliśmy planowaną ekspansję na kolejne województwa, a także rozszerzyliśmy ofertę usługową o zagospodarowanie ubocznych odpadów ściekowych, co w ostatnich kwartałach przynosi najwyższą dynamikę wzrostów. Przede wszystkim jednak Geotrans zdobył pozycję największego w Polsce podmiotu zajmującego się odbiorem i zagospodarowywaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, zarówno w ujęciu ilościowym, jakościowym, jak i skali działania

dodał Przemysław Weremczuk.

Spółka 14 lutego 2017 r. zaprezentowała wyniki finansowe za IV kwartał i tym samym wstępnie za 2016 r. Całoroczne przychody ze sprzedaży wzrosły do 15,8 mln zł (+100%), zysk EBITDA do 3,2 mln zł (+55%), a zysk na poziomie netto - do 2,4 mln zł (+35%).

O Spółce

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Geotrans prowadzi działalność na terenie Polski Południowo-Zachodniej. Spółka powstała w 2007 roku, a od sierpnia 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Geotrans #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości