Aktywa Altus TFI wzrosły do 15,23 mld zł na koniec marca  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 kwi 2017, 08:19

Aktywa Altus TFI wzrosły do 15,23 mld zł na koniec marca 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,230 mld zł na koniec marca, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,173 mld zł. 

Na powyższą sumę aktywów składały się:
–1 647 558 835,64 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
–1 091 202 557,95 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
–3 821 337 710,59 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
–3 533 033 680,28 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
–5 137 834 014,57 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa)

czytamy w komunikacie. 

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: (ISBnews) #ALI

Ostatnie wiadomości