Akcjonariusze Kruka zdecydują 15 V o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję za 2016 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 kwi 2017, 18:06

Akcjonariusze Kruka zdecydują 15 V o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję za 2016

Akcjonariusze Kruka zdecydują o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku wysokości 4,21 mln zł oraz z kapitału zapasowego wysokości 33,28 mln zł, co daje wypłatę łącznie 2 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 15 maja. 

"Walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2,0 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki osiągniętego za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego"

czytamy w projekcie uchwały, 

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku ustala się na dzień 29 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2017 roku, podano także. 

Spółka podała w uzasadnieniu projektów uchwał, że rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju spółki i grupy kapitałowej Kruk. 

"Jednocześnie zarząd zastrzega, iż priorytetem w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy Kruk"

podsumowano.  

Kruk odnotował 248,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 204,23 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 4,21 mln zł wobec 35,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości