Akcjonariusze Netii zdecydowali o 0,38 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 kwi 2017, 08:48

Akcjonariusze Netii zdecydowali o 0,38 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Netii zdecydowali na walnym zgromadzeniu o ustaleniu kwoty dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,38 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

"Ogólna kwota dywidendy wynosi 132 402 018,32 zł, powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych spółki nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych spółki, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy"

czytamy w komunikacie.

Jednocześnie dzień dywidendy wyznaczono na 9 czerwca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy - na 6 lipca 2017 roku.

"W związku z prowadzonym programem nabywania akcji własnych, o którym mowa powyżej, ustalenie, na dzień podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016, liczby wszystkich akcji spółki objętych dywidendą nie jest możliwe. Zarząd spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym"

podano także.

W 2016 roku akcjonariusze Netii zdecydowali o przeznaczenie kwoty 139,29 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,40 zł na akcję. 

W 2016 r. spółka miała 32,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 15,13 mln zł wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBEnews), #NET

Zobacz także: Netia historia dywidend

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości