Za spółką ACTION rok ogromnych wyzwań | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 kwi 2017, 15:11

Za spółką ACTION rok ogromnych wyzwań

ACTION S.A. podsumowała rok 2016, w którym rozpoczęła postępowanie sanacyjne. Otwarcie postępowania sanacyjnego pozwoliło na dalsze funkcjonowanie i wdrażanie zmian w ACTION S.A., jak i w całej GK ACTION, która w zeszłym roku odnotowała 3 164 837 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 169 900 tys. zł zysku brutto ze sprzedaży.

- Zdajemy sobie sprawę, że nasze wyniki finansowe za 2016 rok odbiegają od tych, do których przyzwyczailiśmy rynek. Ale czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby potem zrobić dwa do przodu. Do tego dążymy i nad tym pracujemy. Choć niektórzy nasi konkurenci deprecjonują naszą wartość, my wiemy, że jest ona nadal bardzo duża. Śmiało idziemy więc do przodu, bo wiemy, że los sprzyja odważnym.

komentuje Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Sanacja akceleratorem zmian biznesu ACTION
ACTION wkroczył na drogę optymalizacji biznesu już w 2015 roku, kiedy takie czynniki, jak brak innowacyjnych produktów, rygorystyczna polityka producentów względem dystrybutorów oraz zmieniający się model handlu zaczęły hamować biznes w branży.

- W 2016 r. stan ten nasilał się. Działając na rynku trudnym i w pełni dojrzałym, wiedzieliśmy, że nie ma już innej drogi do przodu, niż całkowita zmiana modelu biznesowego i dostosowanie go do nowych potrzeb rynku. Zaczęliśmy więc jeszcze głębiej zmieniać oblicze ACTION S.A. i spółek naszej Grupy. Proces przekształceń mocno przyspieszył w sierpniu 2016, kiedy w obliczu niesprawiedliwych decyzji skarbówki musieliśmy za zgodą sądu otworzyć proces sanacyjny. Wszystko po to, by ocalić dorobek, który wspólnie z załogą ACTION budowaliśmy od 25 lat, i dokończyć rozpoczęty proces zmian.

mówi Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Plan Restrukturyzacyjny – odważna strategia rozwoju
Bardzo ważnym elementem sanacji jest opracowanie i wdrożenie Planu Restrukturyzacyjnego, który jest realizowany zgodnie z założeniami.

- Nasz Plan Restrukturyzacyjny stał się otwartą próbą odpowiedzi na problemy w branży dystrybucji IT. Przedstawia kompletną strategię rozwoju dostosowaną do obecnych realiów rynkowych. Naszym zdaniem, realizacja tego planu pozwoli usytuować naszą firmę w innym szeregu niż obecnie znajdujemy się my i nasza wieloletnia konkurencja

dodaje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

Podstawowe elementy Planu Restrukturyzacyjnego ACTION S.A.:
- budowa biznesu na trzech filarach: najlepszej cenie, wartości dodanej i silnych markach własnych,
- rezygnacja z kontraktów nierentownych i obarczonych wysokim ryzykiem koncentracji biznesu,
- rozszerzenie portfolio o produkty spoza IT charakteryzujących się większą marżowością,
- koncentracja głównie na mniejszych i średnich przedsiębiorcach, którzy przez lata stanowili naszych głównych odbiorców,
- konsolidacja spółek w Grupie Kapitałowej ACTION.

Źródło: Spółka, #ACT

Ostatnie wiadomości