Torpol rekomenduje wypłatę 0,44 zł dywidendy na akcję za 2016 r.  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 kwi 2017, 15:12

Torpol rekomenduje wypłatę 0,44 zł dywidendy na akcję za 2016 r. 

Zarząd Torpolu rekomenduje przeznaczenie 10,11 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka. 

"Zarząd Torpol SA informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę na podstawie, której rekomendowane jest zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, aby zysk netto spółki za rok obrotowy 2016, wynoszący 15 360 700,98 zł, został przeznaczony na:

- zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 5 253 900,98 zł,

- wypłatę dywidendy w kwocie 10 106 800,00 zł tj. 0,44 zł na jedną akcję"

czytamy w raporcie. 

"Rekomendowane jest przy tym, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku netto spółki za 2016 rok a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 30 września 2017 roku"

czytamy także. 

Torpol podał, że rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu odnośnie podziału zysku netto za 2016 rok.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews), #TOR

Ostatnie wiadomości