Zysk netto Pekabeksu wzrósł o 40% w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 maj 2017, 10:37

Zysk netto Pekabeksu wzrósł o 40% w 2016 r.

Pekabex odnotował  34,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 24,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,85 mln zł wobec 29,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 505,44 mln zł w 2016 r. wobec 350,68 mln zł rok wcześniej.

"Całkowity wolumen produkcji wykonanej w roku 2016 prawie podwoił się w stosunku do wolumenu z 2015 i wzrósł z 76 652 m3 do 140 290 m3 produkcji rocznie. [...] Powyższe wzrosty na każdym poziomie wyniku finansowego wynikają  przede wszystkim z dokonanych przejęć, a w szczególności ze sfinalizowania w roku 2016 zakupu niedawnego konkurenta – spółki Ergon Poland, jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcji prefabrykatów w Polsce. Dzięki nabyciu nowego zakładu nie tylko zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne i otworzyliśmy się na rynek polski środkowo-wschodniej, ale przede wszystkim przejęliśmy potencjał ludzki wielu doświadczonych specjalistów.   Szybki rozwój naszej grupy wynika również ze wzrostu organicznego, w szczególności w dziale kompleksowego wykonawstwa, gdzie Grupa Pekabex wypracowała sobie solidną niszę rynkową"

napisał prezes Robert Jędrzejowski w liście do akcjonariuszy. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 10,02 mln zł wobec 8,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2015 r.

(ISBnews), #PBX
 

Ostatnie wiadomości