Zysk netto Unimotu wzrósł r/r o 138% w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 maj 2017, 09:11

Zysk netto Unimotu wzrósł r/r o 138% w 2016 r.

28 kwietnia Spółka UNIMOT S.A. opublikowała roczny raport z wynikami finansowymi za rok 2016. Spółka raportuje przychody ze sprzedaży na poziomie 2,52 mld zł, co oznacza zwiększenie przychodów z roku 2015 o 82,6%. Imponującą dynamikę widać też na poziomie wyniku finansowego netto. Skonsolidowany zysk netto za 12 miesięcy 2016 r. wyniósł 29,6 mln zł, czyli o 138% więcej niż w roku poprzednim.


„Ten znakomity rezultat udało się osiągnąć w dużej mierze dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Zanotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży wolumenów tego paliwa, zwłaszcza w drugiej połowie roku i zwiększyliśmy ilość baz paliwowych udostępniających nasz produkt na terenie kraju. Bez wątpienia czynnikiem sprzyjającym naszemu rozwojowi w tym sektorze było wprowadzenie w Polsce tzw. pakietu paliwowego, czyli zbioru ustaw mających na celu ograniczenie szarej strefy w handlu paliwami. Istotne znaczenie dla osiągniętych wyników miał też wzrost hurtowej sprzedaży biopaliw i bioolejów.”

komentuje Robert Brzozowski Prezes UNIMOT S.A.

W liście skierowanym do akcjonariuszy Prezes Brzozowski podkreśla także, że jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych UNIMOT, jest innowacyjność. Przykładem takich innowacyjnych działań Spółki w 2016 r. było uruchomienie platformy transakcyjnej do sprzedaży oleju napędowego o nazwie HurtPaliwa24. Platforma jest dedykowana klientom biznesowym i prezentuje w czasie rzeczywistym ceny oleju napędowego, proponowane przez UNIMOT w 12 bazach paliwowych na terenie Polski. Dzięki temu klienci Spółki mają dostęp do aktualnych cen rynkowych i możliwość zakupu paliwa przez platformę po najlepszej cenie. Kolejną innowacyjną technologią, wprowadzoną przez Spółkę w 2016 r., jest aplikacja mobilna o nazwie Tankuj24 umożliwiająca polskim kierowcom zakup tańszego paliwa. W minionym roku aplikacja Tankuj24 była w fazie testów, zaś jej pełne uruchomienie nastąpi w roku 2017.


„Mając na uwadze stały rozwój Grupy UNIMOT w 2016 roku podjęliśmy również decyzję o wejściu w segment detalicznej sprzedaży paliw. Dlatego właśnie Spółka podpisała umowę ze Stowarzyszeniem AVIA INTERNATIONAL, na podstawie której rozpoczęła proces tworzenia nowej sieci stacji paliw w Polsce pod znaną w europie marką AVIA. Docelowo, w ciągu trzech najbliższych lat planujemy otwarcie 100 stacji paliw pod tą marką w modelu biznesowym opartym na zasadach franszyzy.”

dodaje Prezes Brzozowski.

W podsumowaniu zamykającym list do akcjonariuszy Prezes Zarządu zapewnia, że Grupa UNIMOT posiada przewagi konkurencyjne, które w zmieniających się warunkach rynkowych powinny gwarantować zdolność Spółki do stabilnego wzrostu. Obiecuje także utrzymanie przyjętej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę dywidendy na poziomie 30% zysku netto.

O spółce:

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. UNIMOT S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: Spółka, #UNT

Ostatnie wiadomości