UCS naliczył Konsorcjum Stali 20,5 mln zł zaległego podatku, 11,3 mln zł odsetek | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 maj 2017, 09:50

UCS naliczył Konsorcjum Stali 20,5 mln zł zaległego podatku, 11,3 mln zł odsetek

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni określił zaległe zobowiązanie podatkowe Konsorcjum Stali w wysokości 20,49 mln zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w szacowanej wysokości ok. 11,34 mln zł, podała spółka. Konsorcjum Stali uważa tę decyzję za bezzasadną i zamierza skorzystać z prawa do odwołania się od niej.

Decyzja ta jest efektem postępowania kontrolnego prowadzonego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r.

"W uzasadnieniu decyzji naczelnik, pomimo wniesionych przez emitenta zastrzeżeń, podtrzymał ustalenia wskazane w Protokole z badania ksiąg, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 03.10.2016 r. Naczelnik zarzucił spółce, że transakcje z trzema kontrahentami mają charakter nierzeczywisty, pomimo udokumentowanego faktu dostaw materiału i dokonania za te dostawy płatności"

czytamy w komunikacie.

W konsekwencji naczelnik uznał, że w odniesieniu do transakcji z dwoma kontrahentami emitent nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, zaś w odniesieniu do transakcji z jednym kontrahentem bezpodstawnie zastosował zerową stawkę podatku VAT.

"W ocenie emitenta, decyzja jest bezzasadna, ponieważ naczelnik nie uwzględnił faktu posiadania przez emitenta dowodów potwierdzających rzetelność zakwestionowanych transakcji, ani tego, że emitent działał z zachowaniem zasad należytej staranności. Emitent nie zgadza się z ustaleniami, jak i oceną prawną dokonaną przez naczelnika i zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia odwołania. Decyzja nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu"

czytamy dalej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #KST

Ostatnie wiadomości