Pharmena zwiększyła sprzedaż w I kwartale 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 maj 2017, 17:58

Pharmena zwiększyła sprzedaż w I kwartale 2017 r.

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna podsumowała I kwartał 2017r. W tym okresie przychody skonsolidowane ze sprzedaży wyniosły 2,7 mln zł, czyli o 8,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Szczególnie pozytywny wpływ na przychody w całym 2017 r. będzie miała podpisana ostatnio umowa na wyłączną dystrybucję dermokosmetyków w krajach Azji.

Na poziomie Grupy Pharmena osiągnęła lepsze wyniki w I kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody Spółki wyniosły 2,7 mln zł i były wyższe o 8,7 proc. od przychodów osiągniętych w I kwartale 2016 r. Strata na poziomie EBITDA wyniosła 0,6 mln zł wobec straty 1,2 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto spółka osiągnęła stratę bliską EBITDA (0,6 mln zł) wobec 1,4 mln zł straty w roku ubiegłym. Wypracowane wyniki są skutkiem ponoszenia coraz niższych kosztów związanych z lekiem 1-MNA i suplementem diety.

W tym samym okresie przychody ze sprzedaży z głównej działalności Pharmeny wyniosły 2,9 mln zł wobec 2,7 mln zł w roku ubiegłym (+ 8,4 proc r/r). Spółka osiągnęła EBITDA na poziomie bliskim zera, zaś strata netto wyniosła 0,2 mln zł. Słabsze raportowane wyniki jednostkowe to efekt znacznie wyższych niż w roku ubiegłym kosztów marketingu, poniesionych na wsparcie sprzedaży nowych produktów oraz na akcje promocyjno-reklamowe w sieciach aptek.

- Wpływ na wzrost przychodów osiągniętych przez spółkę miała przede wszystkim sprzedaż nowowprowadzonych produktów z linii Dermena. Jednocześnie ponieśliśmy w tym okresie znacznie wyższe koszty sprzedaży, które odbiły się na wynikach pierwszego kwartału. W kolejnych kwartałach akcje marketingowe nie będą już tak intensywne, a na wzrost wyników i marżowości będą pracować nowe kontrakty m.in. podpisana w zeszłym tygodniu umowa na wyłączną dystrybucję naszych produktów w Chinach, Hong Kongu, Makao oraz na Tajwanie, która powinna przynieść ok. 1,5 mln zł przychodów jeszcze w tym roku

mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Nowy kontrakt gwarantuje dystrybutorowi wyłączność na sprzedaż produktów Pharmeny w krajach azjatyckich (Chiny, Hong Kong, Makao, Tajwan). Zakładana minimalna sprzedaż na rok 2017 wynosi blisko 1,5 mln zł (350 tys. euro). W I kwartale 2017 r. Spółka podpisała również umowę na sprzedaż dermokosmetyków pod marką własną (private label) z odbiorcą z Bangladeszu. Produkty w pierwszej kolejności będą sprzedawane w krajach Bliskiego Wschodu, a docelowo mają być dystrybuowane na 49 rynkach na świecie. Ekspansja na nowe rynki zbytu poza granice kraju stanowi jeden z elementów realizacji strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji.

Spółka rok temu opublikowała wyniki II fazy nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1­MNA, z których wynika, że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią. W oparciu o uzyskane wyniki badań, Pharmena opracowała stosowne programy badawcze w obszarze chorób sercowo-naczyniowych oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Programy badawcze oraz wyniki z badań prezentowane są obecnie przemysłowi farmaceutycznemu, który mógłby poprowadzić kolejną kosztowna fazę.

W przypadku suplementu diety mającym również zastosowanie w profilaktyce miażdżycy aktualnie trwa proces oceny merytorycznej wniosku przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Finalna decyzja w sprawie dopuszczenia suplementu do obrotu pierwotnie miała zapaść do 30 kwietnia bieżącego roku. Aktualnie zostanie przedłużona o termin dostarczenia dodatkowej dokumentacji, którą Pharmena opracowała i złożyła w ciągu 21 dni od otrzymania wytycznych od EFSA.  

O spółce:

Publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

Spółka od 2008 r. notowana jest na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #PHR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości