Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 maj 2017, 10:25

Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł

Famur przejmie pakiet kontrolny Kopeksu za 204,05 mln zł. Integracja obejmie część maszynową, a z przejmowanej spółki wydzielona zostanie część usługowo-handlowa, podały firmy.

Zarząd Famur informuje o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopex, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83%% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204 046 502,55 zł

czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji. Spółka zwróciła się do głównego akcjonariusza, TDJ Equity I, o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków.

Przed rozpoczęciem procesu integracji planowany jest podział Kopeksu poprzez wydzielenie:

- części usługowo-handlowej, która obejmie m.in. Kopex PBSz, ŚTW Dalbis oraz obrót węglem,

- części maszynowej, obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i spółki związane z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, która zostanie przejęta przez Famur w zamian za akcje nowej emisji.

Plan podziału ma zostać opracowany i podpisany do 30 czerwca 2017 r.

W zamian za akcje Kopex, odpowiadające części maszynowej, akcjonariusze mniejszościowi, w wyniku podziału Kopex, otrzymają nowo wyemitowane akcje Famur, wg parytetu wymiany: 0,76 akcji Famur za 1 umarzaną akcję Kopex. Na podstawie szacowanej na dzień 31.03.2017 r. wartości aktywów netto części maszynowej, przewiduje się, że w wyniku podziału umorzonych zostanie ok. 81 % akcji posiadanych przez akcjonariuszy Kopex a emisja Famur związana z podziałem wyniesie do ok. 3% obecnego kapitału zakładowego Famur

czytamy dalej.

Ostateczna wartość aktywów netto Kopeksu, a tym samym wartość aktywów netto części maszynowej, zostanie ustalona przy podpisaniu planu podziału, według stanu na dzień 1 maja 2017 r.

Integracja części maszynowej w ramach Famuru planowana jest w szczególności poprzez integrację procesów sprzedaży, reorganizację procesów produkcyjnych oraz centralizację w Famur działów sprzedaży, wsparcia sprzedaży, kooperacji i logistyki oraz pozostałych funkcji centralnych, realizowanych obecnie przez Kopex, podano także.

Formalne zakończenie procesu podziału Kopex przewidywane jest na pierwszy kwartał 2018 r.

podsumowano w komunikacie Famuru.

Równocześnie z toczącą się integracją obydwu Grup, Kopex będzie kontynuował dotychczas realizowane działania restrukturyzacyjne, w tym dalszą restrukturyzację zatrudnienia. Zgodnie z obecnymi szacunkami, dalsza redukcja zatrudnienia w Grupie Kopex jest planowana na ok. 15% w stosunku do stanu zatrudnienia na 31.03.2017 r. Łączne szacowane koszty, związane z przeprowadzaną restrukturyzacją zatrudnienia w 2017 roku, rozumiane jako koszty odpraw i wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, obciążą wyniki Grupy KOPEX w 2017 roku łącznie kwotą około 31 mln zł

czytamy w komunikacie Kopeksu.

Pod koniec kwietnia prezes Famuru informował ISBnews, że w ciągu kilku tygodni zostanie przedstawiony model integracji Famuru i Kopeksu, a zakończenie procesu integracji planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r.

Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

Źródło: (ISBnews)

#FMF #KPX

Ostatnie wiadomości