Grupa FERRO: dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków w I kw 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 maj 2017, 09:01

Grupa FERRO: dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków w I kw 2017 r.

  • Kontynuacja dwucyfrowych wzrostów wyników Grupy w 1Q 2017: przychody na poziomie 92,3 mln zł (+14% r/r), EBITDA 15,4 mln zł (+39%), zysk netto w wysokości 12,5 mln zł (+54% r/r)
  • Wzrosty przychodów na wszystkich kluczowych rynkach, rosnąca rola nowych rynków w sprzedaży Grupy – m.in. Węgier i Bułgarii
  • Badanie nowych regionów pod kątem dalszej ekspansji geograficznej – m.in. Bałkany, kraje bałtyckie
  • Plan rozbudowy zakładu w Znojmo w celu bardziej elastycznego dostosowania się do warunków rynkowych – szacowany CAPEX na ten cel 5 mln zł

Grupa FERRO, jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów
i dystrybutorów armatury sanitarnej i instalacyjnej, osiągnęła w 1Q 2017 r. 92,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 39% r/r, do 15,4 mln zł, a zysk netto wzrósł o 54%, do 12,5 mln zł.

Początek roku był dla Grupy udany – pierwszy kwartał był najlepszym pierwszym kwartałem w historii pod względem osiągniętych wyników finansowych. Warto podkreślić, że sprzedaż Grupy rośnie przy satysfakcjonującym poziomie marż, przy czym na sam zysk netto dodatni wpływ miały tym razem różnice kursowe. Wysoka dynamika wzrostu wyników z jednej strony jest efektem obserwowanego rosnącego popytu ze strony klientów końcowych, a z drugiej ma także w naszej ocenie związek z przesunięciami popytu w efekcie wprowadzenia nowego cennika, aby ograniczyć negatywny wpływ wzrostu cen miedzi i cynku. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, a także układ tegorocznego kalendarza pod kątem dni wolnych, w pełni komfortowo będziemy mogli analizować trendy na poszczególnych rynkach na podstawie wyników półrocznych.

mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

W 1Q 2017 rynki zagraniczne odpowiadały za 57% przychodów Grupy. Największym rynkiem zagranicznym są Czechy, z 25,5-proc. udziałem sprzedaży. Jest to rynek dojrzały, na którym sprzedaż zachowuje się stosunkowo stabilnie. Numerem dwa jest rynek rumuński, odpowiadający za 14% przychodów – sprzedaż rośnie tam wyraźnie dwucyfrowo, o 17%
w ujęciu r/r. Rynkiem zagranicznym z trzecim co do wielkości udziałem w przychodach Grupy i również dwucyfrową dynamiką wzrostu jest Słowacja. W 1Q 2017 aż o 19,6% w ujęciu rok do roku wzrosła sprzedaż na pozostałych rynkach, w tym na Węgrzech i w Bułgarii.

Na nowych rynkach stosujemy sprawdzony model ekspansji zagranicznej, ewentualnie dostosowując go nieco do specyfiki danego regionu – głównie pod kątem gustów klientów
i ich zwyczajów zakupowych, a także struktury handlu detalicznego. Dążymy do tego, by
w każdym z krajów, gdzie działamy, w ciągu kilku lat zajmować pozycję w pierwszej trójce. Zgodnie ze strategią aktywnie analizujemy także nowe kierunki ekspansji zagranicznej – jeszcze w tym półroczu zamierzamy utworzyć struktury handlowe, umożliwiające nam wejście na rynek krajów bałtyckich. Przyglądamy się także Bałkanom– dodaje Aneta Raczek.

W związku ze wzrostem skali biznesu w pierwszym półroczu 2017 FERRO zaplanowało rozpoczęcie rozbudowy zakładu w czeskim Znojmo. Nakłady z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą ok. 5 mln zł.

O spółce:

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, NOVASERVIS FERRO Hungary Kft, NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. 

Źródło: Spółka, #FRO

Ostatnie wiadomości