Inter Cars rekomenduje dywidendę na poziomie z poprzednich lat i podtrzymuje politykę na 2017-19 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 maj 2017, 08:49

Inter Cars rekomenduje dywidendę na poziomie z poprzednich lat i podtrzymuje politykę na 2017-19

Inter Cars przyjął politykę dywidendową na lata 2017-2019, która zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku, będzie przedkładał propozycję wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy za dany okres, podała spółka. Jednocześnie za 2016 r. zarząd zarekomendował 0,71 zł dywidendy na jedną akcję.

"Wniosek zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez zarząd i radę nadzorczą"

czytamy w komunikacie.

Przyjęta polityka dywidendowa jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki spółki w zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację "Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016", przyjętej 5 maja 2015 roku, podkreślono.

Ponadto zarząd podjął uchwałę o zarekomendowaniu podziału zysku wypracowanego w 2016 r. w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie 109 391 890,29 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10 059 351 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 99 332 539,29 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

Zarząd zdecydował również zaproponować walnemu zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2017 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

(ISBnews), #CAR

Ostatnie wiadomości