Newag rekomenduje przeznaczenie 31,5 mln zł na wypłatę dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 maj 2017, 08:43

Newag rekomenduje przeznaczenie 31,5 mln zł na wypłatę dywidendy

Zarząd Newagu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 31,5 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę oraz kwotę 6,99 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Jednocześnie spółka informuje, iż [...] rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu wskazaną powyżej. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki"

czytamy w komunikacie.

Newag odnotował 11,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64,87 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 38,49 mln zł wobec 27,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews), #NWG

Ostatnie wiadomości