Trans Polonia szacuje 4,7 mln EBITDA w I kwartale 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 maj 2017, 08:50

Trans Polonia szacuje 4,7 mln EBITDA w I kwartale 2017 r.

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, opublikował szacunki EBITDA za I kwartał 2017 r. Wzrost wyniku do 4,68 mln zł (wobec -0,92 mln zł rok wcześniej) to skutek wejścia Spółki na rynek dystrybucji paliw, silnie rosnącej skali przewozów chemicznych w relacjach międzynarodowych oraz dużo lepszej sytuacji w sektorze logistyki asfaltów.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży w 1 kw. 2017 r. to 48,74 mln zł (wobec 22,97 w rok wcześniej). EBITDA w okresie styczeń-marzec 2017 r. wyniosła orientacyjnie 4,68 mln zł i była wyższa w relacji do okresu sprzed roku o 194 proc. (skorygowania EBITDA za pierwszy kwartał 2016 r., uwzględniająca wyłączenie kosztów akwizycji wyniosła 1,59 mln zł).

– Miło nam prezentować wysoki odczyt wyniku EBITDA, czyli ważnego dla inwestorów aspektu służącego ocenie spółki. W każdym z obszarów naszej działalności notujemy wzrosty wolumenów, co niesie za sobą wyższe przychody. Istotna jest także praca całego Zespołu nad efektywnością kosztową i synergiami w ramach Grupy, dzięki czemu osiągamy dobre poziomy marż. Pamiętajmy także, że I kwartał jest zwykle najsłabszym w naszej branży, zatem wypracowane wyższe przychody i wyniki w takim okresie pozwalają nam z optymizmem patrzeć na pozostałą część roku

powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Trans Polonia 16 marca 2017 r. przedstawiła założenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek umożliwi Spółce odpowiedzieć na coraz wyższy popyt na oferowane usługi. Realizacja Programu rozpocznie się w II połowie 2017 r., a jego efekty będą widoczne w wynikach finansowych począwszy od kolejnego roku obrotowego. Grupa zakłada nabycie 66 cystern chemicznych i bitumicznych, 40 cystern paliwowych i LPG, a także 40 ciągników siodłowych o łącznej wartości ok. 55,8 mln zł. Program obejmuje także przeznaczenie części środków (ok. 6,2 mln zł) na wzrost kapitału obrotowego.

– W obecnym modelu działalności Grupy, sukcesywne i organiczne wzrosty sprzedaży jak i wyników finansowych są scenariuszem bazowym. Chcemy jednak iść krok dalej, dlatego w marcu br. ogłosiliśmy Program Inwestycyjny na lata 2018-2020, zakładający umocnienie naszej pozycji we wszystkich segmentach, w których jesteśmy obecni. Chcemy w kolejnych latach istotnie zwiększyć flotę Grupy

dodał Dariusz Cegielski.

18 kwietnia WZA Trans Polonii przegłosowało emisję do 8,5 mln akcji oferowanej w trybie emisji publicznej.

O Spółce:

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. 29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się liderem w Polsce, świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

OTP (nowa nazwa Orlen Transport w ramach Grupy) obecnie dostarcza paliwo do ponad 1,4 tys. stacji
GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci). Podmiot dysponuje 23 terminalami paliwowymi, a jego włączenie powiększyło flotę Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy cysternowe.

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

Źródło: Spółka, #TRN

Ostatnie wiadomości