Grupa Eurocash publikuje wyniki za I kwartał 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 maj 2017, 08:43

Grupa Eurocash publikuje wyniki za I kwartał 2017 r.

Wzrost sprzedaży dzięki przejęciom, rentowność EBITDA pod wpływem inwestycji w nowe projekty rozwojowe

  • W I kwartale 2017 r. przychody Grupy Eurocash sięgnęły niemal 5,2 mld zł i były o 9% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Głównym motorem wzrostu sprzedaży były przejęcia, którym towarzyszył rozwój nowych projektów i wzrost organiczny.
  • Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wzrósł w I kwartale br. o ponad 18% rok do roku i wyniósł blisko 547 mln zł. Oznacza to wzrost marży brutto na sprzedaży o 0,8 pkt. proc. do ponad 10,5%.
  • EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła 37,5 mln zł wobec 47,3 mln zł w I kwartale 2016 r. Spadek EBITDA związany był z inwestycjami Grupy Eurocash w rozwój dystrybucji produktów świeżych do Delikatesów Centrum oraz rozwój nowych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, 1minute, Kontigo oraz abc na kołach.
  • Rozwój dostaw produktów świeżych przełożył się pozytywnie na sprzedaż like-for-like (LFL), tj. dla tej samej liczby placówek, w sieci Delikatesy Centrum. Hurtowa sprzedaż LFL do Delikatesów Centrum wzrosła w I kwartale 2017 r. o ponad 8,6% rok do roku.
  • Grupa Eurocash zakończyła I kwartał br. stratą netto sięgającą 15 mln zł wobec 2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2016 r. Negatywny wpływ na wynik netto miały wyższe koszty finansowe w konsekwencji wzrostu zadłużenia związanego z finansowaniem niedawnych akwizycji.

– W pierwszym kwartale tego roku inflacja przyspieszyła, co jest pozytywnym zjawiskiem w naszej branży. Z drugiej jednak strony, w tym roku Wielkanoc, której towarzyszą większe zakupy, była dopiero w kwietniu, podczas gdy przed rokiem w marcu. W związku z tym część sprzedaży przesunęła się na drugi kwartał. Dla Grupy Eurocash pierwszy kwartał 2017 r. był natomiast kolejnym z rzędu, w którym umocniliśmy naszą pozycję rynkową, czego potwierdzeniem jest wzrost łącznej sprzedaży o 9%. Zawdzięczamy to przede wszystkim akwizycjom, sfinalizowanym na przełomie 2016 i 2017 r., a w szczególności przejęciu EKO Holdingu, do którego należy blisko 250 supermarketów EKO w południowo-zachodniej Polsce

powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Poza akwizycjami, do istotnego wzrostu łącznej sprzedaży przyczyniły się także: rozwój nowych projektów w połączeniu ze wzrostem organicznym, co najlepiej obrazuje dynamiczny wzrost hurtowej sprzedaży do klientów zrzeszonych w ramach wspieranych przez Grupę Eurocash systemów franczyzowych. Hurtowa sprzedaż do Delikatesów Centrum wzrosła w I kwartale 2017 r. o blisko 12,7%, a sprzedaż do klientów należących do sieci franczyzowych i partnerskich (Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, Gama) o 9,5%. Hurtowa sprzedaż like-for-like (LFL), czyli dla tej samej liczby placówek, do Delikatesów Centrum wzrosła natomiast o 8,6% rok do roku, do czego istotnie przyczyniła się rozwijana przez Grupę Eurocash dystrybucja produktów świeżych. Dzięki temu oferta warzyw, owoców oraz mięsa i wędlin oferowanych przez klientów Grupy Eurocash staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla konsumentów.

W I kwartale br. liczba sklepów zrzeszonych w sieci Delikatesy Centrum powiększyła się o dziewięć placówek i na koniec marca liczyła 1095 sklepów, a liczba sklepów partnerskich i franczyzowych obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucję sięgnęła 4768 (18 otwarć netto w I kwartale br.).

Pierwsze trzy miesiące 2017 r. to również dalszy rozwój nowych, innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, 1minute, Kontigo oraz abc na kołach. Inwestycje te mają na celu udostępnienie klientom Grupy Eurocash – właścicielom niezależnych sklepów w Polsce – dodatkowych możliwości rozwoju i konkurowania z dyskontami.

Inwestycje te obciążają bieżące wyniki Grupy Eurocash na poziomie EBITDA, co jest naturalne na obecnym etapie rozwoju tych projektów, podobnie jak rozwijana dystrybucja produktów świeżych, która nie osiągnęła jeszcze odpowiedniej skali. – Scentralizowane dostawy produktów świeżych, sześć razy w tygodniu, są już dostępne dla około 690 sklepów. Zakładamy, że wdrożenie tego projektu w całej sieci Delikatesy Centrum i uzyskanie zakładanej skali i poziomu rentowności potrwa do 2019 r.

zapowiedział Jacek Owczarek.

– Zgodnie z zapowiedziami, przystąpiliśmy ponadto do reorganizacji sieci hurtowni Cash & Carry, po rekordowej liczbie otwarć w latach 2014-2015, która spowodowała wzrost kosztów stałych, ale nie przełożyła się na odpowiednio wysokie tempo wzrostu sprzedaży. Działania optymalizacyjne również wiążą się z jednorazowymi kosztami, ale docelowo przełożą się na poprawę efektywności tego formatu. Spośród 190 lokalizacji, jakie posiadaliśmy na koniec 2016 r., w pierwszym kwartale zamknęliśmy dwie hurtownie, a w kwietniu trzecią. Pierwsze efekty są zgodne z naszymi oczekiwaniami: zdecydowana większość sprzedaży realizowanej dotychczas przez zamknięte placówki została przejęta przez pozostałe nasze hurtownie. Obecnie analizujemy możliwość zamknięcia lub zmiany lokalizacji kolejnych siedmiu placówek do końca tego roku

powiedział dyrektor finansowy Eurocash.

Klientami hurtowni Cash & Carry są głównie małe i średnie niezależne sklepy spożywcze, w tym niemal 8,6 tysięcy sklepów zrzeszonych w sieci partnerskiej abc.

O spółce:

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Źródło: Spółka, #EUR

Ostatnie wiadomości