Wezwanie na akcje Pelion zakończyło się sukcesem | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2017, 17:48

Wezwanie na akcje Pelion zakończyło się sukcesem

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z sukcesem zakończyła wezwanie na akcje spółki Pelion S.A.  W wezwaniu złożone zostały zapisy na sprzedaż w sumie 6 942 165 akcji spółki Pelion, w tym 6 918 865 akcji na okaziciela oraz 23 300 akcji imiennych. W efekcie został spełniony warunek wezwania, który zakładał osiągnięcie przez wzywającego przynajmniej progu 90% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Pelion.

Wkrótce KIPF planuje przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Pelion w celu osiągnięcia 100% łącznej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Pelion, a następnie wycofanie spółki z GPW.

W tym ważnym dla nas momencie, chciałbym podziękować akcjonariuszom i inwestorom giełdowym za wspólne 20 lat na giełdzie i pozytywną dla nas odpowiedz na wezwanie. Pelion jako spółka prywatna będzie nadal realizował swoją misję dbania o jakość i długość życia pacjentów

komentuje Jacek Szwajcowski.

Transakcje w ramach wezwania zostaną zawarte w dniu 17 maja, a rozliczenie transakcji nastąpi nie później niż 19 maja 2017 r.

Źródło: Spółka #PEL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości