Geotrans podsumowuje udany I kwartał 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2017, 10:29

Geotrans podsumowuje udany I kwartał 2017 r.

Geotrans, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, opublikował kolejne dobre wyniki finansowe. 4,49 mln zł przychodów, 0,85 mln zł EBITDA i 0,64 mln zł zysku netto to rezultaty świadczące o powtarzalności i systematyczności działalności. Zgodnie z opublikowaną w kwietniu Strategią na lata 2017-2020, intencją Spółki jest ugruntowanie pozycji lidera w branży zagospodarowywania ustabilizowanych osadów ściekowych.

W okresie sprzed roku, nieco wyższe wyniki (5,24 mln zł przychodów, 1,4 mln zł EBITDA i 1,04 mln zł zysku netto) to pochodna realizacji dodatkowego dużego kontraktu. Po ubiegłorocznym przejęciu Kompanii Elektrycznej, firmy inżynieryjnej, Geotrans prezentuje także wyniki skonsolidowane – w I kwartale 2017 te w ujęciu sprzedaży, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i zysku netto odpowiednio: 7,13; 0,87 oraz 0,62 mln zł.

– W ujęciu jednostkowym w zakresie podstawowego biznesu Geotransu potwierdzamy, że jesteśmy w stanie osiągać regularne, powtarzalne i dobre wyniki. Naszym zamierzeniem jest pójście krok dalej, dlatego zgodnie z opublikowaną Strategią będziemy w kolejnych latach dążyć do dalszego zwiększania pozycji rynkowej Spółki poprzez nawiązywanie kolejnych kontraktów, zarówno w obszarach, gdzie już pracujemy, jak i w nowych lokalizacjach w innych częściach Polski

powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

4 kwietnia 2017 r. Geotrans ogłosił Strategię rozwoju na lata 2017-2020, jej realizacja odbywać się będzie poprzez osiągniecie następujących celów:

  • Ugruntowanie pozycji krajowego lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych;
  • Dalszy rozwój działu zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS);
  • Koncentracja Zarządu na dalszym wzroście wyników finansowych;
  • Zmniejszenie zaangażowania w spółkę zależną Kompania Elektryczna sp. z o.o.;
  • Osiągnięcie kapitalizacji na poziomie co najmniej 12 mln EUR (pow. 10 zł/akcja) i zbudowanie bazy kapitałowej m.in. przez wypracowane zyski z działalności.

W zakresie pozyskiwania nowych kontraktów w obrębie podstawowej działalności, Spółka 21 lutego 2017 r. zawarł z MPWiK S.A. we Wrocławiu umowę dotyczącą realizacji usług zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, (umowa o wartości 0,38 mln zł z terminem realizacji upływającym z końcem 2017 r.).

O Spółce

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Geotrans prowadzi działalność na terenie Polski Południowo-Zachodniej. Spółka powstała w 2007 roku, a od sierpnia 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości