HubStyle: wzrost sprzedaży o 24 proc w I kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2017, 09:23

HubStyle: wzrost sprzedaży o 24 proc w I kw. 2017 r.

HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie przychody Grupy wzrosły o 24 proc. i wyniosły 5 779 tys. zł. W trakcie pierwszych trzech miesięcy roku Spółka pracowała m.in. nad usprawnianiem procesów i wzmocnieniem infrastruktury e-commerce. W marcu 2017 r. HubStyle zaktualizował strategię rozwoju. Do swojego portfolio sukcesywnie wprowadza nowe kolekcje odzieżowe.

W I kwartale 2017 r. Grupa HubStyle wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 5 779 tys. zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynik EBITDA był równy -374 tys. zł wobec -802 tys. zł wypracowanego w I kwartale 2016 r., a wynik netto wyniósł -848 tys. zł wobec -936 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dynamiczny wzrost przychodów całej Grupy Kapitałowej to przede wszystkim efekt wzrostu skali działalności w segmencie sprzedaży odzieży. Ten segment działalności jest obecnie kluczowy dla Grupy - w I kwartale 2017 r. wygenerował ponad 58 proc. jej przychodów. Aktualizując strategię działalności władze Grupy zdecydowały o skoncentrowaniu się na najbardziej dochodowych markach. W związku z tym, Grupa w I kwartale 2017 r. poniosła straty związane z wycofaniem nierentownych konceptów modowych, co jednorazowo obniżyło wyniki tego kwartału o 360 tys. zł. Po wyłączeniu tych nakładów wynik EBITDA w I kwartale 2017 r. wynosi 13 tys. zł, a wynik netto -488 tys. zł.

„W I kwartale pracowaliśmy nad optymalizacją w całej Grupie, aby móc zwiększać skalę działalności i wzmocnić naszą pozycję rynkową. Zaktualizowaliśmy strategię rozwoju, zgodnie z którą skupiamy się kluczowych markach jakimi są Sugarfree oraz Cardio Bunny. Marki te odpowiadają za ponad 90 proc. przychodów w segmencie Fashion.”

powiedziała prezes zarządu Monika Englicht.

Ze względu na konieczność dostosowania celów średnio i długoterminowych do aktualnie obserwowanych uwarunkowań rynkowych, w marcu 2017 r. HubStyle zaktualizował strategię Grupy. W wyniku przeprowadzonych analiz Zarząd zdecydował o kontunuowaniu działań zmierzających do dalszego, intensywnego rozwoju segmentu sprzedaży odzieży, opartego o marki własne, przede wszystkim dzięki sprzedaży online. HubStyle koncentruje się na markach Sugarfree i Cardio Bunny, które charakteryzują się dynamicznym trendem wzrostowym. Władze Spółki zapowiedziały, że brandy te będą dalej rozwijane dzięki poszerzeniu głębokości i szerokości oferty produktowej, działaniom marketingowym zwiększającym rozpoznawalność marek, wprowadzaniu dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów. Strategia zakłada również rozwój skalowalnej infrastruktury e-commerce według najlepszych praktyk na rynku, w celu poprawy efektywności i kluczowych wskaźników biznesowych.

HubStyle będzie koncentrował się na markach Sugarfree i Cardio Bunny, oraz dalej rozwijał je dzięki poszerzeniu głębokości i szerokości oferty produktowej, działaniom marketingowym zwiększającym rozpoznawalność marek, wprowadzaniu dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów. Strategia zawiera również rozwój skalowalnej infrastruktury e-commerce według najlepszych praktyk na rynku, w celu poprawy efektywności i kluczowych wskaźników biznesowych.

O Grupie:

Grupa HubStyle to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku. Jesteśmy dynamiczną spółką, która z roku na rok odnotowuje wzrost udziału w rynku, stwarzając tym samym coraz to lepsze perspektywy dla naszych akcjonariuszy. HubStyle koncentruje się na dynamicznie rosnących obszarach e-commerce: budowie silnego portfolio własnych marek lifestylowych oraz prowadzeniu platformy internetowej służącej do komunikacji pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Nasz zespół składa się wyłącznie z profesjonalistów, którzy dokładają wszelkich starań, aby HubStyle utrzymała pozycję lidera rynkowego oraz kontynuowała swój rozwój.

Źródło: Spółka, #HUB

Ostatnie wiadomości