Zysk netto Grupy WDB wzrósł o ponad 35% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2017, 14:35

Zysk netto Grupy WDB wzrósł o ponad 35%

Notowany na NewConnect broker ubezpieczeniowy wypracował pierwszych trzech miesiącach tego roku 3,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. Oznacza to wzrost o 18% wobec I kwartału ubiegłego roku. W tym czasie zysk EBITDA wzrósł o 12% i wyniósł 0,8 mln zł. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 436 tys. zł, co w porównaniu do 321 tys. zł przed rokiem oznacza wzrost o 36%.

- „Wypracowane wyniki potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju przynosi stabilny wzrost wartości Grupy. Konsekwentnie rozwijamy portfolio produktów oraz umacniamy pozycję na rynku, m.in. dzięki oparciu o technologię nowych kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych."

powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

W I kwartale Grupa kontynuowała realizację głównych projektów, tj. ubezpieczenia dla zarządców nieruchomości, ubezpieczenia klientów korporacyjnych oraz grupowe ubezpieczenia na życie. Jednocześnie WDB pracuje nad rozwojem oferowanych produktów i wprowadzeniem do oferty kolejnych rozwiązań ubezpieczeniowych, w szczególności opartych o rozwiązania technologiczne wspierające klienta lub dystrybucję produktów.

Na przełomie 2016/2017 roku Grupa wprowadziła do sprzedaży nowe ubezpieczenie komunikacyjne połączone z systemem telemetrycznym. Produkt dedykowany jest małym flotom samochodów dostawczych, a dzięki monitorowaniu stylu jazdy kierowców prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji samochodów oraz zwiększenia bezpieczeństwa kierowców, a w konsekwencji ograniczenia szkodowości. Tożsamy produkt dedykowany dla samochodów osobowych wystartuje w II kwartale 2017  roku.

- „Wypracowaliśmy bardzo dobre dane operacyjne i finansowe. To efekt intensywnej pracy całego zespołu, która zaowocowała umocnieniem pozycji rynkowej spółek Grupy WDB i wprowadzeniem do portfolio nowych produktów.”

powiedział Mariusz Muszyński, prezes WDB.

Grupa w I kwartale 2017 roku, podobnie jak w całym roku ubiegłym, wypracowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, a stan środków pieniężnych na koniec marca 2017 roku wyniósł 5,1 mln zł, wobec 3,7 mln zł rok wcześniej. Pozwala to na kontynuację polityki inwestycyjnej oraz dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze będą głosować nad wypłatą dywidendy w wysokości 0,12 groszy na akcje. Według wczorajszego kursu zamknięcia stopa dywidendy wynosi 4,7%.

WDB oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową swoich klientów, łącznie z analizą obecnej ochrony ubezpieczeniowej, oceną i zmniejszeniem ryzyka, przygotowaniem i wdrożeniem najlepszej oferty. Na szeroki zakres oferowanych produktów składają się różnorodne produkty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenia szkolne, komunikacyjne, transportowe, indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne oraz ubezpieczenia majątkowe.

O Spółce

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowych technologii, spółka efektywnie komunikuje się z Klientami oraz oferuje innowacyjne usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Zarząd WDB działa na rynku ubezpieczeniowym już od kilkunastu lat co pozwala Spółce na dostarczanie rozwiązań charakteryzujących się najwyższą jakością i profesjonalizmem.

W skład Grupy Kapitałowej WDB wchodzą spółki specjalizujące się w różnych dziedzinach ubezpieczeń co pozwala im na współpracę z nawet najbardziej wymagającymi klientami. Doświadczenie połączone z dogłębnym zrozumieniem potrzeb rynku pozwala WDB tworzyć nowe produkty dla dedykowanych branż takich jak szkolnictwo, zarządzanie nieruchomościami czy transport. WDB od lipca 2010 roku jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect. 

Źródło: Spółka, #WDB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości