ABC Data opublikowała prognozę skonsolidowanych wyników finansowych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2017, 10:00

ABC Data opublikowała prognozę skonsolidowanych wyników finansowych

W I kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa ABC Data wypracowała 994,8 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając rekordową marżę brutto na poziomie 5,9%. To jedna z najwyższych marż na polskim rynku dystrybucji IT. Wyniki Grupy były też blisko dwukrotnie wyższe niż oczekiwania rynkowe. Jednocześnie ABC Data przekazała skonsolidowane prognozy finansowe, według których EBITDA za 2017 rok wyniesie ponad 50,5 mln PLN.

W I kwartale 2017 roku Grupa zrealizowała przychody tożsame z I kwartałem 2016 roku, jednak dzięki optymalizacji struktury produktowej oraz struktury kanałów sprzedaży, skoncentrowanych na zwiększeniu zyskowności, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 5% (tj. o 3,0 mln PLN) i wyniósł 58,5 mln PLN. Grupa utrzymała wysokie marże w tradycyjnym modelu dystrybucji na poziomie 5,7% oraz osiągnęła 10% marżę ze sprzedaży w obszarze VAD. Dzięki temu możliwe było wypracowanie historycznie najwyższej skonsolidowanej marży, która wyniosła 5,9% i była wyższa o 0,5 p.p. w porównaniu do zeszłego roku.

Powyższe rezultaty jednoznacznie wskazują, że pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w Polsce i regionie CEE, podobnie jak w latach poprzednich, Grupa ABC Data niezmiennie utrzymuje silną pozycję rynkową.

 – Satysfakcjonujące jest zwłaszcza to, że wypracowaliśmy jedną z najwyższych marż na polskim rynku dystrybucji IT, a także znacznie przekroczyliśmy oczekiwania rynku na poziomie EBITDA oraz zysku netto. Udało się to osiągnąć pomimo zdarzeń, które wpłynęły na postrzeganie całej branży w ostatnim czasie

mówi Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A.

– Na skonsolidowane wyniki finansowe w I kwartale tego roku miały wpływ działania zapowiedziane i wdrożone jeszcze w 2016 roku, m.in. dostosowanie kanałów sprzedaży do dynamiki rynku, optymalizacja oferty produktowej oraz obniżenie kosztów działalności w regionie CEE. Ich efekty już są widoczne. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Grupy (z wyłączeniem spółki S4E S.A.), zgodnie z naszymi zapowiedziami, są niższe niż w ubiegłym roku, a to dopiero początkowy rezultat wdrożonych działań optymalizacyjnych

dodaje Ilona Weiss.

W I kwartale 2017 roku skonsolidowana EBITDA wyniosła 6,8 mln PLN, co (po oczyszczeniu o jednorazowy wpływ transakcji BizneslinkCO w I kwartale 2016 roku) oznacza wzrost o 19% i prawie dwukrotnie przekracza oczekiwania rynkowe. Z kolei szacowany zysk netto osiągnął poziom 1,4 mln PLN i był istotnie wyższy od rekomendacji analityków.

– Za nami pierwszy pełen kwartał, w którym konsolidujemy wyniki spółki zależnej S4E. Ze względu na jej wyspecjalizowany charakter i działalność prowadzoną w znacznej mierze w modelu projektowym, najkorzystniejsze pod względem osiąganych wyników będą trzeci i czwarty kwartał. W efekcie wyniki S4E będą szczególnie pozytywnie kontrybuować do wyników Grupy Kapitałowej ABC Data w drugiej połowie roku

przypomina Ilona Weiss.

Wpływ na skonsolidowane wyniki wypracowane w I kwartale tego roku miał również wzrost kosztów finansowych netto Grupy ABC Data o 0,5 mln PLN, co wynika ze wzrostu przeciętnego poziomu zadłużenia odsetkowego. Jest to efekt zmiany modelu zarządzania środkami pieniężnymi, wprowadzonej pod koniec 2016 roku z uwagi na sytuację w branży dystrybucji IT. Polega ona na większym niż do tej pory korzystaniu z krótkoterminowego finansowania zewnętrznego, co pozwala na utrzymywanie optymalnego poziomu środków pieniężnych w Spółce.

Spółka opublikowała także prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok. Zgodnie z nią Grupa osiągnie 4 468,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, wypracuje zysk EBITDA w wysokości 50,6 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln PLN. Prognozowane wyniki są znacznie wyższe niż wyniki Grupy za rok 2016. - Pierwszy kwartał jest momentem przełomowym dla wyników spółki. Wdrożone pod koniec 2016 roku działania mające na celu optymalizację kosztów, przyniosły zakładany efekt już teraz, a jeszcze bardziej widoczne będą w kolejnych kwartałach. Dodatkowo podjęte decyzje biznesowe i intensywne prace prowadzone w kluczowych obszarach e-commerce, cloud, VAD oraz mobile przekładają się na koniec dnia na poziom wyników finansowych Grupy, co szczegółowo odzwierciedla opublikowana prognoza wyników – dodaje Ilona Weiss.

W I kwartale 2017 roku ABC Data kontynuowała działania mające na celu poszerzenie portfolio produktów oraz zdobycie nowych lub rozszerzenie istniejących kontraktów. W ostatnim czasie spółka została również oficjalnym dystrybutorem urządzeń drukujących i akcesoriów marki Triumph Adler, pełnego portfolio innowacyjnych produktów TomTom oraz jednofazowych i trójfazowych zasilaczy UPS marki Legrand. Od niedawna ABC Data jest także wyłącznym dystrybutorem konsumenckich rozwiązań Toshiba Lighting w regionie CEE. Dodatkowo Grupa finalizuje kolejne kontrakty krajowe i zagraniczne, będące efektem intensywnych działań podejmowanych w I kwartale 2017 roku. Grupa intensywnie pracuje również nad poszerzeniem kanałów dystrybucji marki Xiaomi w regionie CEE.

W kolejnych kwartałach 2017 roku Zarząd Spółki koncentrować się będzie na utrzymaniu wysokiego poziomu marży ze sprzedaży w tradycyjnym modelu broadline (przy jednoczesnej rezygnacji z nisko marżowych transakcji) oraz rozwoju wysokomarżowego obszaru VAD.

O ABC Data S.A.

ABC Data S.A. jest liderem nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Jako jedyna firma dystrybucyjna, działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2017 ABC Data została siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski została członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od 2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #ABC

Ostatnie wiadomości