Grupa Master Pharm zwiększa przychody i zyski w I kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2017, 10:27

Grupa Master Pharm zwiększa przychody i zyski w I kw. 2017 r.

15,8% rdr wzrosły skonsolidowane przychody Master Pharm, producenta suplementów diety i środków wspomagających zdrowie. Przełożyły się na 1,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 22,4%.  

Odnotowane w I kw. 2017 r. przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 13,3 mln zł. Wpływ na blisko 16% wzrost sprzedaży wobec I kw. roku ubiegłego miały przede wszystkim przychody spółki zależnej Avet Pharma, które w analizowanym okresie wyniosły 4,3 mln zł, wykazując 39% wzrostu rdr. Jednostkowe przychody Master Pharm S.A. wzrosły w analizowanym okresie o 5,4% rdr do poziomu 10,2 mln zł. Wpływ na tę zmianę miał przede wszystkim wzrost liczby obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej.

Zysk netto Grupy Master Pharm za I kw. br. wyniósł 1,6 mln zł, rosnąc o 22,4% rdr. Na poziomie jednostkowym wynik finansowy osiągnął natomiast 1,45 mln zł, co oznacza spadek o 7% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd, w omawianym okresie rentowność Spółki wciąż pozostawała pod wpływem kosztów rozwoju.

- Wzrost zysku na poziomie skonsolidowanym jest przede wszystkim rezultatem wyższej efektywności sprzedaży w spółce zależnej Grokam, zajmującej się produkcją kontraktową. Rentowność na poziomie jednostkowym wynika natomiast ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego

stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Zrealizowane przez Master Pharm inwestycje dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i doposażenia zakładów w Łodzi i Mielcu o nowe urządzenia oraz linie produkcyjne. Spółka uruchomiła także laboratorium, w którym rozpoczęła pracę nad nowymi składnikami suplementów diety. W związku z przeprowadzoną rozbudową mocy produkcyjnych, a także planowanym zwiększeniem skali działań handlowych i marketingowych, Zarząd oczekuje utrzymania korzystnych tendencji sprzedażowych w bieżącym roku obrotowym.

- 21 kwietnia oficjalnie otworzyliśmy nowy zakład. Zakończyliśmy fazę rozruchu, nowe maszyny już wykonują pierwsze kontrakty komercyjne. Spodziewamy się, że poniesione w ubiegłym roku oraz w minionym kwartale nakłady korzystnie przełożą się na całoroczne wyniki Grupy

dodaje Jacek Franasik.

Grupa Master Pharm:

Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm jest produkcja kontraktowa suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla podmiotów branży farmaceutycznej. Za pion produkcyjny odpowiadają Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Grokam GBL z siedzibą w Mielcu. Grupa zajmuje się również dystrybucją suplementów diety pod marką własną, realizowaną przez warszawską spółkę Avet Pharma. Od 28 kwietnia 2016 Master Pharm S.A. notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #MPH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości