Unimot rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2017, 09:57

Unimot rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Zarząd Unimotu podjął uchwałę, w której rekomenduje podział zysku za 2016 rok, w taki sposób, aby przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom 1,2 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka.

"Zgodnie z podjętą uchwałą, zarząd spółki postanowił przedstawić do zaopiniowania radzie nadzorczej rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy i wnioskować do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok, w taki sposób, aby przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom kwotę 1,20 zł na jedną akcję objętą dywidendą"

czytamy w komunikacie.

Polityka dywidendowa zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto, podano także.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews), #UNT

Ostatnie wiadomości