LUG S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy i debiut na GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 maj 2017, 14:53

LUG S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy i debiut na GPW

Zarząd LUG S.A. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy i przeniesienie notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  • 1 007 799,80 tys. zł, czyli 0,14 zł za akcję, po akceptacji ZWZ wypłaci akcjonariuszom LUG S.A.
  • Spółka, po rekordowych przychodach roku 2016 r. i I kw. 2017, zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Akcjonariusze spółki zadecydują o tym podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia w czerwcu

Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C spółki LUG S.A do obrotu na GPW w Warszawie S.A. oraz wypłata dywidendy dla akcjonariuszy, to strategiczne decyzje, jakie zapadną w czerwcu podczas Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy.
Jeśli zarząd spółki otrzyma pozytywne rekomendacje, wypłata dywidendy nastąpi 21 września br. Niezwłocznie ruszą też prace związane z przejściem na rynek regulowany i debiutem na głównym parkiecie. Harmonogram prac i debiut uzależnione są od warunków rynkowych.

Polska firma rodzinna – globalna marka

LUG S.A., to polska firma rodzina założona w roku 1989. Dziś, Grupa Kapitałowa LUG S.A. to globalna marka obecna na 68 rynkach świata, jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa realizuje projekty oświetleniowe na każdym etapie inwestycji, od współpracy z architektem i urbanistą, przez realizację jego wizji w procesie wykonawczym, po zrównoważone zarządzanie systemem oświetleniowym. Blisko dziesięć lat temu spółka zadebiutowała na rynku akcji New Connect.

- Jesteśmy związani z rynkiem akcji New Connect od samego początku, tj. od roku 2007. Po dekadzie obecności na rynku kapitałowym mogę śmiało powiedzieć, że nauczyliśmy się efektywnie na nim funkcjonować. Przejście na rynek regulowany, to dla nas kolejny etap w rozwoju spółki.

tłumaczy Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

New Connect za mały

Celem zmiany rynku notowań emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect, na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, a także zwiększenie jej transparentności.

„Jesteśmy jedną z największych firm notowanych na NewConnect, w pełni dojrzałą, by być notowaną na rynku regulowanym. Środki, które pozyskaliśmy od inwestorów podczas pierwszych dwóch emisji, przeznaczyliśmy na rozwój i inwestycje. Dzisiaj naszym kolejnym celem jest przejście na rynek regulowany. Obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych wzmocni nasz wizerunek w oczach naszych kontrahentów, szczególnie w skali międzynarodowej. Będziemy wiarygodni i transparentni zarówno dla naszych inwestorów, jak i dla partnerów biznesowych.”

dodaje prezes Wtorkowski.

Rekordowe przychody za 2016 r.

Wczoraj, spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za rok ubiegły, które potwierdzają bardzo dobrą kondycję firmy. W roku 2016 spółka osiągnęła rekordowe przychody. W porównaniu z rokiem 2015, wzrosły one o 10,29 proc. i wyniosły 120,9 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 5,78 mln zł w roku 2015, do poziomu 5,91 mln zł 
w roku 2016, czyli o 2,5 proc. rok do roku. Wynik ten dodatkowo wzmacnia poprawa marży na sprzedaży brutto, do poziomu 39,1 proc. Zarówno EBIT, jak 
i EBITDA wykazały w raportowanym okresie pozytywną dynamikę. Rentowność EBITDA wyniosła 8,23 proc. w porównaniu z 7,63 proc. w roku 2015. Wynik EBITDA wyniósł niemal 10 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 3,01 mln zł.

Rekordowe wyniki sprzedaży i wzrost marży, oddają tendencje rynkowe związane ze znaczącym wzrostem i rozwojem rynku produktów ledowych, których sprzedaż stanowi dziś 87 proc. sprzedaży opraw oświetleniowych spółki.

Dywidenda potwierdza dobrą kondycję finansową spółki

Zarząd LUG S.A. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,14 zł za akcję. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LUG S.A., dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz wypracowanemu w 2016 roku skonsolidowanemu zyskowi netto w wysokości 3.009,06 zł, jest stabilna
i gwarantująca dalszy rozwój i inwestycje. Jeśli Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzi propozycję Zarządu, to termin ustalenia prawa do dywidendy przypadnie na dzień 14 września 2016 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 21 września 2017 roku. Będzie to druga wypłata dywidendy w historii spółki.

- Przez lata wypracowany zysk spółki przeznaczaliśmy na innowacje i rozwój. Dzisiaj dobre wyniki finansowe pozwalają nam zarekomendować podzielenie się sukcesem z akcjonariuszami. Mogę podkreślić, że moją intencją jest myślenie o usystematyzowanej regularnej dywidendzie, ale dziś jest za wcześnie na ujęcie tego w ramy dokumentu

podsumowuje Ryszard Wtorkowski.

O spółce:

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 28 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brazil Ltda, LUG Lighting UK Ltd. oraz TOW LUG Ukraina. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.

Źródło: Spółka, #LUG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości