Vantage Development z bardzo dobrymi wynikami za I kwartał 2017 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 maj 2017, 11:36

Vantage Development z bardzo dobrymi wynikami za I kwartał 2017 roku

Wrocławski deweloper Vantage Development po raz kolejny zaskoczył bardzo dobrymi wynikami. W I kwartale 2017 spółka zanotowała skokowy wzrost wartości zarówno jeśli chodzi o skonsolidowane przychody, jak i o zysk netto.

Początek 2017 roku to kolejny, udany okres w historii działalności jednego z liderów wrocławskiego rynku nieruchomości. Był on rekordowy nie tylko pod względem liczby sprzedanych mieszkań - nabywców znalazły 253 lokale. Bardzo dobre wnioski płyną także z opublikowanych przez spółkę danych finansowych.

W I kwartale bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Vantage Development wyniosły 53,2 mln zł wobec 23,2 mln zł w I kw. 2016 roku. (wzrost o 130 proc. rdr). W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. Grupa wypracowała także 4,9 mln zł zysku netto, wobec oraz 1,7 mln zł zysku w roku 2016, co stanowi aż 188 procentowy wzrost.

Liczba sprzedanych w I kwartale 2017 mieszkań oraz opublikowane wyniki finansowe napawają optymizmem na kolejne miesiące. Na taki stan rzeczy składa się wiele czynników - przede wszystkim kondycja całego sektora nieruchomości, szczególnie we Wrocławiu

mówi Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development.

Tak dobre rezultaty to także konsekwencja czynników wewnętrznych w samej spółce - przede wszystkim liczby przekazanych lokali. W ciągu ostatnich trzech miesięcy do rąk nabywców trafiły klucze do 181 mieszkań, natomiast rok temu było ich 84, co oznacza 115 proc. wzrost

dodaje Dariusz Pawlukowicz.

Istotną informacją w kontekście bieżącej sytuacji jest poprawa struktury finansowania Grupy Vantage Development – z jednej strony zmniejszenie zadłużenia a z drugiej wzrost kapitałów własnych co wskazuje na dopasowanie struktury finansowania do obecnej skali działalności.

Do końca bieżącego roku spółka skupi się przede wszystkim na realizacji projektów mieszkaniowych - kolejnych etapów już powstających inwestycji oraz zupełnie nowych. Mowa tu przede wszystkim o VI, VIII i XI etapach flagowej inwestycji dewelopera - Promenad Wrocławskich oraz o nowych projektach we Wrocławiu - Login City przy ulicy Grabiszyńskiej (którego budowa trwa) oraz 3-etapowej inwestycji przy ulicy Małopanewskiej, której budowa rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni.

Na koniec I kwartału 2017 roku Grupa miała w ofercie 1 026 lokali pozostałych do sprzedaży, jednak niebawem uruchomiona zostanie sprzedaż mieszkań w pierwszym etapie inwestycji przy ulicy Małopanewskiej, gdzie znajdzie się docelowo 288 lokali. Warto dodać, że spółka jest w trakcie realizacji także trzech projektów mieszkaniowych w Warszawie (Living Point Mokotów, Dom Saski, Vena Mokotów), dzięki czemu w realizacji, na koniec I kwartału, znajdowało się łącznie 1 686 mieszkań.

W ocenie zarządu spółki kolejne miesiące 2017 roku nie przyniosą pogorszenia się sytuacji na rynku mieszkaniowym, choć szczególną uwagę zwrócić należy na decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej. Ewentualne podniesienie wysokości stóp procentowych może nie pozostać bez wpływu na dostępność kredytów. Z drugiej strony należy podkreślić, że coraz więcej klientów w Polsce kupuje mieszkania za gotówkę i to zarówno w celach inwestycyjnych, jak i na własne potrzeby.

O Vantage Development

Vantage Development jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich spółek deweloperskich. Firma, koncentruje swoje działania na jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych, jakim jest Wrocław,. Jednak systematycznie rozszerza także działalność w innych polskich miastach - obecnie realizuje juz trzy inwestycje w Warszawie. Dominującym segmentem działalności spółki jest segment mieszkaniowy, jednak część jej aktywności stanowią również projekty komercyjne (zarówno biurowe, jak i handlowe).

Vantage Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Od 2012 roku akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Źródło: Spółka, #VTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości