Petrolinvest analizuje możliwość zaskarżenia decyzji KNF o wykluczeniu z obrotu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2017, 09:05

Petrolinvest analizuje możliwość zaskarżenia decyzji KNF o wykluczeniu z obrotu

Petrolinvest nie zgadza się z utrzymaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kary pieniężnej oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i analizuje możliwości zaskarżenia decyzji, podała spółka.

"Zarząd spółki nie zgadza się ze stanowiskiem KNF, utrzymującym w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 roku. Zarząd analizuje obecnie możliwości zaskarżania decyzji KNF"

czytamy w komunikacie.

KNF podała w piątek, że utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia doręczenia spółce decyzji.

Petrolinvest poinformował też, że otrzymał komunikat, w którym GPW poinformowała, że po sesji 26 maja 2017 roku zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-paliwa polegająca na wykreśleniu akcji Petrolinvestu z list uczestników tych indeksów, co wynika z decyzji KNF w sprawie wykluczenia akcji tej spółki z obrotu.

W lipcu 2016 r. KNF podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł wobec stwierdzenia naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych. Petrolinvest odwołał się od tej decyzji.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

(ISBnews), #OIL

Ostatnie wiadomości