TXM w 1 kwartale 2017 notuje stratę netto głównie za sprawą problemów z dostawami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2017, 09:05

TXM w 1 kwartale 2017 notuje stratę netto głównie za sprawą problemów z dostawami

TXM odnotował 9,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Najistotniejszym czynnikiem, który w I kwartale 2017 r. najmocniej wpłynął na pogorszenie wyników spółki był brak wzrostu sprzedaży adekwatny do wzrostu powierzchni sklepów. Największy negatywny wpływ na brak zwiększenia sprzedaży miało nieprawidłowe zatowarowanie sklepów. Wynikało to przede wszystkim z błędów w działania nowego uruchomionego w lutym br. systemu SAP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP

napisał zarząd w komentarzu do wyników.

Strata operacyjna wyniosła 11,44 mln zł wobec 1,89 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,38 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 71,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 10,25 mln zł wobec 1,68 mln zł straty rok wcześniej.

W I kwartale 2017 r. Grupa TXM wygenerowała stratę brutto na poziomie 11,8 mln zł, czyli o 9,9 mln zł gorszy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pogorszenie wyniku było konsekwencją:

- spadku wyniku na sprzedaży wypracowanego w kanałach dystrybucji w Polsce o 6,1 mln zł;

- powiększeniu straty na działalności zagranicznej o 1,4 mln zł;

- wzrostu kosztów centrali o 2,3 mln zł

czytamy w raporcie.

Spadek wyniku na sprzedaży w kanale polskim spowodowany był w głównej mierze spadkiem przychodów ze sprzedaży (o 7% r/r, tj. o 4,6 mln zł), przy rosnącej sieci sprzedaży oraz przyroście kosztów funkcjonowania tych sklepów, podano także.

W kanale zagranicznym w I kw. br. strata na działalności operacyjnej wyniosła ok. 27 mln zł. Grupa posiada 30 sklepów w Rumunii, 7 na Słowacji i 9 w Czechach. 24 maja br. TXM zakończyła działalność na rynku czeskim.

Łączna powierzchnia sklepów wzrosła do 86,8 tys. m2 na koniec I kw. z 84,6 tys. m2 na koniec ub.r. W tym okresie TXM otworzyła 14 sklepów w Polsce.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

Źródło: (ISBnews) #TXM

Ostatnie wiadomości