ABC Data wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 maj 2017, 08:56

ABC Data wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017

Zarząd ABC Data podjął decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Spółka przeznaczy w sumie ponad 10 mln PLN na zaliczkę dywidendową za rok 2017, tj. 0,08 PLN na jedną akcję. Wypłata zaliczki nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

ABC Data wypłaca dywidendę od początku obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zapewniała akcjonariuszom najwyższą stopę dywidendy na polskim rynku kapitałowym, która w latach 2011-2015 wynosiła średnio 9,9%. Zarząd ABC Data zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu niewypłacanie akcjonariuszom ABC Data S.A. dywidendy za rok 2016 oraz przeznaczenie zysku netto ABC Data S.A. za rok 2016 na nabycie akcji własnych od akcjonariuszy (buyback) oraz na kapitał zapasowy spółki.

- Wielokrotnie podkreślaliśmy, że brak rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2016 nie oznacza, że ABC Data nie będzie wypłacać dywidendy w kolejnych okresach. Polityka dywidendowa ABC Data nie uległa zmianie, a decyzja w sprawie podziału zysku za rok 2016 była racjonalną i optymalną reakcją na sytuację w branży dystrybucji IT

podkreśla Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data.

- Obecnie, po dokładnej analizie sytuacji finansowej Spółki oraz uwzględniając prognozowane wyniki na rok 2017, które będą istotnie wyższe od tych wypracowanych w minionym roku, uznaliśmy, że jest to właściwy moment na podjęcie decyzji o warunkowej wypłacie naszym akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017. Dodatkowo na naszą decyzję wpłynęły efekty, wprowadzonej pod koniec 2016 roku zmiany w obszarze zarządzania środkami pieniężnymi

dodaje Ilona Weiss.

Spółka planuje przeznaczyć łącznie ponad 10 mln PLN na zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, tj. 0,08 PLN na 1 akcję. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. Dzień według którego ustala się uprawnionych do zaliczki oraz dzień jej wypłaty zostaną określone przez zarząd ABC Data w późniejszym terminie. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem wypracowania przez Spółkę jednostkowego zysku netto w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku w wysokości nie mniejszej niż kwota zaliczki. Wypłata zaliczki nastąpi pod warunkiem m.in. uchwalenia przez Walne Zgromadzenie ABC Data i zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu spółki przewidującej upoważnienie zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz uzyskania zgody rady nadzorczej ABC Data.

O ABC Data S.A.

ABC Data S.A. jest liderem nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Jako jedyna firma dystrybucyjna, działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2017 ABC Data została siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski została członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od 2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #ABC

Ostatnie wiadomości