KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 maj 2017, 23:12

KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi z dniem 29 czerwca 2017 r.

"Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2017 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tysięcy złotych oraz bezterminowo wykluczająca akcje spółki Petrolinvest S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., została doręczona pełnomocnikowi strony w dniu 29 maja 2017 r."

czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią decyzji, dzień 28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi z dniem 29 czerwca 2017 r., podano także.

"Z uwagi na zamiar strony zaskarżenia decyzji wyrażony w raporcie z dnia 27 maja 2017 r., Komisja informuje dodatkowo, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. W razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w §1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków"

czytamy także. 

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

(ISBnews), #OIL

Ostatnie wiadomości