Unimot zwiększył w 1 kwartale 2017 przychody o 75% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 maj 2017, 08:31

Unimot zwiększył w 1 kwartale 2017 przychody o 75%

Grupa UNIMOT w I kwartale 2017 r. zwiększyła przychody o 75% kwartał do kwartału oraz realizowała cele emisji akcji serii J: rozwój działalności handlowej paliwami, zawarcie pierwszych umów dotyczących prowadzenia stacji benzynowych pod marką AVIA oraz uruchomienie aplikacji Tankuj24 do detalicznej sprzedaży paliw w trybie on-line.

W lutym br. Unimot przeprowadziła z sukcesem publiczną emisję akcji serii J, w wyniku której pozyskała 96,6 mln zł (netto). Spółce udało się już realizować jeden z podstawowych celów emisyjnych, jakim było zwiększenie przychodów ze sprzedaży oleju napędowego. W I kwartale 2017 r. Grupa zanotowała wzrost przychodów o 75% w stosunku do I kwartału roku 2016 i zanotowała zysk netto na poziomie 7,94 mln zł.

Dodatkowy kapitał zwiększył istotnie płynność Spółki oraz nasze możliwości zakupowe. Umożliwia to zamawianie jeszcze większych ilości paliwa niż w roku ubiegłym

powiedział Robert Brzozowski Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Wpływ na zwiększenie sprzedaży miało także uruchomienie w marcu br. systemu elektronicznego zamawiania produktów paliwowych o nazwie e-Zamówienia. Nowe rozwiązanie umożliwia klientom składanie elektronicznych zamówień na zakup oleju napędowego oraz integruje system zamówień z operatorami baz paliwowych

dodaje Prezes Brzozowski.

Ważnym wydarzeniem dla Spółki było również podpisanie w lutym br. listu intencyjnego z firmą energetyczną ALPIQ A.G., z siedzibą w Szwajcarii. W liście intencyjnym strony ustaliły warunki oraz harmonogram działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów sprzedaży oraz innowacyjnego kanału e-commerce. Strony nie wykluczają inwestycji kapitałowej ALPIQ A.G. w spółkę zależną Emitenta, należącą do Grupy UNIMOT, lub też utworzenia wspólnej spółki celowej, przeznaczonej do realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Źródło: Spółka #UNT

Ostatnie wiadomości