PEManagers rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 10,03 mln zł za ub. r.  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 cze 2017, 14:03

PEManagers rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 10,03 mln zł za ub. r. 

Private Equity Managers (PEManagers) rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 10,03 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 10,92 mln zł, podała spółka. 

"Zarząd Private Equity Managers S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku, podjął uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały o podziale zysku netto spółki wypracowanego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku w wysokości 10 919 035,88 zł, w następujący sposób:

- kwota 10 031 643,17 zł - na wypłatę dywidendy, 

- kwota 887 392,71 zł - na kapitał zapasowy"

czytamy w komunikacie. 

Uzasadnieniem dla wskazanej wyżej rekomendacji zarządu spółki dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku jest przyjęta przez spółkę polityka dywidendowa, podano także. 

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews), #PEM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości