SferaNET S.A. kończy 2016 r. wzrostem przychodów oraz zysku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 cze 2017, 13:57

SferaNET S.A. kończy 2016 r. wzrostem przychodów oraz zysku

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, osiągnęła w 2016 r. 1.130 tys. zł zysku EBITDA oraz 4.508 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży i przekroczyła swoje prognozy finansowe. Emitent koncentrował swoje działania na rozbudowie sieci światłowodowej oraz zwiększaniu liczby klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Miniony rok należał dla Spółki do bardzo udanych, bowiem oprócz wypracowania rekordowych wyników finansowych, udało jej się zrealizować założone cele biznesowe. SferaNET S.A. kontynuowała proces rozbudowy sieci światłowodowej w powiecie bielskim i żywieckim oraz budowy sieci w Cisownicy w gminie Goleszów. Emitent zwiększył w 2016 r. liczbę swoich klientów indywidualnych o niemal 30% w ujęciu rdr. oraz rozpoczął wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Operatora Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Miasta Bielska-Białej. Spółka rozwijała również segment sprzedaży sprzętu IT i tym celu współpracowała z wieloma dostawcami, co pozwoliło jej podpisać najwyższą w historii umowę sprzedaży sprzętu IT. Zarząd SferaNET S.A. będzie dążył do efektywnego wykorzystania zbudowanego potencjału i dalszego umacniania pozycji rynkowej.

„To był bardzo udany rok dla Spółki. Rozwijaliśmy się w tempie, którego sobie życzymy również w tym roku. Z naszego punktu najważniejsze jest zwiększanie udziału w rynku klientów indywidualnych i ten cel będzie dla nas priorytetem. Oczywiście nadal umacniamy swoją pozycję wśród klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.”

ocenia Anna Stanaszek, Prokurent SferaNET S.A.

Spółka zakończyła 2016 r. zyskiem netto w wysokości 302 tys. zł, zyskiem EBITDA na poziomie 1.130 tys. zł oraz przychodami netto ze sprzedaży sięgającymi 1.130 tys. zł. Podwyższone prognozy finansowe SferaNET S.A. na 2016 r. przewidywały osiągnięcie przez Emitenta zysku EBITDA na poziomie 1.000 tys. zł oraz przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 4.400 tys. zł, co zostało znacząco przekroczone. W 2015 r. Spółka zanotowała 167 tys. zł zysku netto oraz 532 tys. zł zysku EBITDA, a wartość jej przychodów netto ze sprzedaży wynosiła 2.365 tys. zł. SferaNET S.A. zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych oraz usług dodatkowych. Zgodnie z przyjętym planem rozwoju zwiększanie zasięgu sieci światłowodowej Emitenta ma następować tylko w oparciu o perspektywiczne kontrakty z klientami instytucjonalnymi.

„Wiele czynników złożyło się na tak dobre wyniki finansowe Spółki. W pierwszej kolejności zaważyły kończące się promocyjne prolongaty u klientów indywidualnych. Ponadto, pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miało rozwijanie usług dla klientów biznesowych oraz wdrożenie oferty BSA dla innych operatorów. Zanotowaliśmy historycznie wysoką sprzedaż sprzętu IT dzięki połączeniu dostawy usług telekomunikacyjnych ze sprzedażą sprzętu. W kolejnych okresach będziemy zwiększać udział w sektorze publicznym, a także na rynku klientów indywidualnych.”

podsumowuje Anna Stanaszek.

SferaNET S.A. bardzo dobrze rozpoczęła 2017 r. i w 1 kw. 2017 r. miała prawie 270 tys. zł zysku EBITDA oraz 64 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 695 tys. zł. W lutym br. w akcjonariacie Emitenta pojawił się nowy inwestor branżowy - Spółka 3S S.A., która przekroczyła próg 5% głosów na WZA i posiada obecnie 231.000 szt. akcji. Jednym z akcjonariuszy SferaNET S.A. jest również fundusz kapitałowy - ABS Investment S.A., który posiada łącznie 512.206 szt. jej akcji, co stanowi 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym.

O spółce:

SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., która prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. Emitent należy do segmentu rynku NewConnect - NC Focus, w skład którego wchodzą spółki z alternatywnego rynku, które spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane przede wszystkim z ich kondycją finansową oraz sposobem wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych.

Źródło: Spółka, #SFN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości