Echo wypłaci drugą transzę dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 cze 2017, 08:59

Echo wypłaci drugą transzę dywidendy

Zarząd Echo Investment podjął uchwałę o wypłacie II transzy dywidendy zaliczkowej z zysku za 2016 rok. Spółka wypłaci ją 26 czerwca 2017 roku. Łączna kwota do wypłaty wyniesie ponad 66 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,16 zł.

Do II transzy zaliczki uprawnieni są akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Echo Investment 22 grudnia 2016 roku.  Pierwsza transza dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,69 zł na akcję została wypłacona 29 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z założeniami polityki dywidendowej, Zarząd zarekomenduje najbliższemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości zaliczki dywidendowej. Z zysku za 2017 rok Zarząd zarekomenduje wypłatę 0,5 zł na akcję, a w kolejnych latach zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Źródło: Spółka, #ECH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości