Vindexus zakłada, że będzie zwiększał dywidendy co rok o minimum 5 gr na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 cze 2017, 11:01

Vindexus zakłada, że będzie zwiększał dywidendy co rok o minimum 5 gr na akcję

Giełda Praw Majątkowych Vindexus przyjęła politykę dywidendową na lata 2017-2020, która zakłada regularne rekomendowanie dywidendy i coroczne jej zwiększanie o min. 5 gr, podała spółka.

"Zarząd spółki zamierza regularnie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy. Intencją zarządu jest aby wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję rosła co roku co najmniej o 5 gr"

czytamy w komunikacie.

"Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
- osiągnięty przez spółkę zysk netto,
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus,
- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
- potrzeby płynnościowe grupy, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy.
W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja zarządu może być w poszczególnych latach odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej"

czytamy dalej.

Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem, w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które nie jest związane rekomendacją zarządu. Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na poziomie wyższym lub niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej, zastrzeżono także.

"Niniejsza polityka dywidendowa została ustalona na lata 2017-2020 r., po którym to okresie spółka dokona przeglądu sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy i podejmie decyzję co do polityki dywidendowej na kolejne lata"

podsumowano.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews), #VIN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości