Ogromne zainteresowanie akcjami Famuru sprzedawanymi przez TDJ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 cze 2017, 10:58

Ogromne zainteresowanie akcjami Famuru sprzedawanymi przez TDJ

Ogromne zainteresowanie akcjami Famuru sprzedawanymi przez TDJ. W efekcie transakcji Famur pozyska 400 mln zł na przejęcie Kopeksu, realizację kluczowych inwestycji oraz intensyfikację wdrażania strategii Go Global.

W ofercie prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, TDJ Equity I przydzieliło 97.294.000 akcji Famuru po cenie 5,5 PLN, stanowiących 20% w kapitale zakładowym. Transakcja została przeprowadzona w ramach procesu budowy przyśpieszonej księgi popytu (ABB). Globalnym koordynatorem oferty i zarządzającym księgą popytu był mBank, zaś współprowadzącymi księgę popytu byli Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.

Z uwagi na zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych popyt, wielokrotnie przewyższający liczbę oferowanych akcji, po rekomendacji konsorcjum banków, TDJ Equity I zdecydowało o zwiększeniu liczby akcji plasowanych w ramach transakcji ABB do 97.294.000 akcji Famuru, tj. 20% kapitału, wobec planowanych wcześniej 72.970.500 akcji.

- Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, środki pozyskane ze sprzedaży 72.970.500 akcji Famuru, TDJ przeznaczy na objęcie akcji nowej emisji Spółki, uchwalonej na WZA w dniu 5 czerwca, po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w toku procedury ABB. TDJ pozostanie długoterminowym, większościowym akcjonariuszem Famur, dalej wspierając dynamiczny rozwój Spółki

podkreślił Czesław Kisiel, prezes zarządu TDJ S.A.

Famur pozyskane środki przeznaczy na strategiczne inwestycje rozwojowe, w tym przede wszystkim na zakup od TDJ 65,8% akcji Kopeksu oraz działania związane z intensyfikacją wdrożenia strategii ekspansji zagranicznej Go Global. Pozyskany kapitał umożliwi również sfinansowanie niezbędnych inwestycji oraz konsolidację segmentu odkrywkowego (surface), co umocni Famur Famak na pozycji niekwestionowanego lidera w Polsce oraz pozwoli na zbudowanie silnej pozycji rynkowej w regionie.

W ostatnich tygodniach Zarząd Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 krajowymi i zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi, w trakcie których przedstawiany był m.in. plan przejęcia i integracji Kopeksu oraz perspektywy rozwoju Spółki w ramach realizacji strategii Go Global.

- Sukces transakcji sprzedaży akcji przez TDJ i duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych akcjami Famuru są dla nas potwierdzeniem, że rynek kapitałowy pozytywnie odebrał ogłoszony w maju plan integracji Famuru z Kopeksem, będący istotnym ogniwem strategicznego planu rozwoju Grupy Famur na świecie. Jego kluczowym elementem jest wykorzystanie potencjału Famuru i Kopeksu do zbudowania polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie

komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR S.A.

Plan integracji przewiduje włączenie do Grupy Famur aktywów „części maszynowej” Kopeksu. Integracja z Kopeksem pozwoli Grupie Famur skokowo zwiększyć skalę działalności, zwielokrotnić potencjał i przyspieszyć realizację strategii Go Global, która zakłada osiągnięcie w ciągu 5 lat połowy przychodów Grupy z rynków zagranicznych. Zakończenie integracji Famuru i Kopeksu, rozumiane jako uwolnienie pełnych efektów synergii, nastąpi do końca 2017 roku, a formalne zakończenie integracji nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku. Integracja pozwoli w pełni wykorzystać szanse biznesowe w obliczu ożywienia w inwestycjach na rynku wydobywczym – zarówno na świecie, jak i w kraju.

O spółce:

FAMUR S.A. należy do czołówki światowych producentów maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym opierającym się o metodę ścianową.

Grupa FAMUR od ponad 100 lat oferuje rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Kluczowe dla Grupy sektory działalności to: górnictwo podziemne i odkrywkowe, branża transportowa i przeładunkowa oraz energetyka.

Spółka FAMUR S.A. od 2006 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większościowym właścicielem Spółki jest TDJ Equity I Sp. z o.o., będący spółką zależną TDJ S.A.

TDJ S.A. to polska, prywatna firma inwestycyjna. Obecnie największym działem inwestycyjnym jest obszar TDJ Equity, do którego należą między innymi notowane na GPW w Warszawie: FAMUR S.A., Kopex S.A., Zamet Industry S.A. i PGO S.A. oraz niepubliczne spółki, takie jak FPM S.A. czy NiUW „Glinik”. Grupa TDJ działa również aktywnie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, poprzez TDJ Estate.. Nowym polem działalności inwestycyjnej jest obszar Venture poprzez partycypację w funduszu TDJPitango Ventures. TDJ dzieli się swoimi sukcesami realizując działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W jej ramach Fundacja TDJ realizuje zróżnicowane projekty koncentrujące się na wspieraniu edukacji i rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

Źródło: Spółka, #FMF

Ostatnie wiadomości