Dom Development przejął Euro Styl | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 cze 2017, 12:15

Dom Development przejął Euro Styl

Dom Development sfinalizował transakcję z GK Euro Styl. - Spodziewany około 15% wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków Dom Development w wyniku akwizycji.

Dom Development S.A. („Spółka”), największy deweloper w Warszawie i wiodący deweloper na polskim rynku, 8 czerwca br. zawarł z Forum IV funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Krakowie („Forum”) umowę sprzedaży, zgodnie z którą Forum sprzedało Spółce 100% akcji w Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Transakcja”). W wyniku Transakcji Dom Development S.A. uzyskał pełną kontrolę nad Grupą Kapitałową Euro Styl S.A. („GK Euro Styl”).

Cena Transakcji wynosi 260 mln zł. Zarząd Dom Development S.A. przewiduje, że akwizycja Grupy Kapitałowej Euro Styl S.A. zapewni istotny, około 15-procentowy, wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków Spółki.

Dom Development S.A. przewiduje, że po zrealizowaniu Transakcji zadłużenie netto Spółki będzie utrzymywało się wśród najniższych w branży. Dzięki temu, Zarząd Dom Development S.A. będzie kontynuował dotychczasową politykę dywidendową zakładającą wypłacanie akcjonariuszom 100% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy.

Środki pieniężne Grupy Kapitałowej Euro Styl S.A. na dzień 7 czerwca 2017 r. wynosiły 81,4 mln zł, przy zadłużeniu odsetkowym na poziomie 2,1 mln zł.

Akwizycja Euro Styl S.A. ma na celu wejście Dom Development S.A. na nowy rynek geograficzny i dalsze zwiększanie skali działania Spółki poprzez kontynuację działalności podmiotu o ugruntowanej, znaczącej pozycji w regionie Trójmiasta.

Trójmiejski rynek mieszkaniowy jest jednym z największych rynków sprzedaży mieszkań w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano na nim podwojenie liczby sprzedanych mieszkań. Utrzymujący się w Trójmieście wysoki popyt na mieszkania wskazuje na duże dalsze możliwości rozwoju tego rynku.

Sfinalizowanie akwizycji Euro Styl S.A. to ważny i historyczny moment w historii rozwoju Dom Development. Wchodzimy na nowy, perspektywiczny rynek poprzez kontynuację działalności doświadczonego trójmiejskiego gracza jakim jest Euro Styl S.A. Przejęcie wzmocni obie firmy. Euro Styl, jako część Grupy Dom Development, będzie rozwijał działalność pod tą samą marką z menedżerami, którzy współtworzyli spółkę, jednocześnie korzystając z siły i doświadczenia większego gracza jakim jest Dom Development. Z kolei dla Dom Development przejęcie oznacza wejście na nowy rynek geograficzny oraz wzrost skali działalności. Szacujemy, że skonsolidowana sprzedaż i zyski Dom Development w wyniku akwizycji wzrosną istotnie, o około 15 proc. Akwizycja ta może być także początkiem nowego sposobu ekspansji na nowe rynki w przyszłości

mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Wejście Euro Styl do Grupy Dom Development to bardzo ważny moment w historii firmy. Z entuzjazmem spoglądamy w przyszłość, oczekując jeszcze wyższej dynamiki rozwoju naszej organizacji – powiedział Mikołaj Konopka, Wiceprezes Zarządu Euro Styl.

TRANSAKCJA

W dniu 17 maja 2017 r. Dom Development i Forum zawarły przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji w Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Umowa przedwstępna poprzedzona została rozległym badaniem due diligence, przeprowadzonym przez profesjonalne podmioty, obejmującym obszary: prawny (Baker McKenzie), finansowy (Ernst & Young) i techniczny (Hill International), co pozwoliło na gruntowne i wszechstronne sprawdzenie jakości nabywanych aktywów i potwierdziło zasadność akwizycji oraz atrakcyjność płaconej ceny.

W celu zabezpieczenia roszczeń Spółki wynikających z warunków Transakcji, 10% ceny Transakcji zostało zatrzymane na rachunku escrow na okres 2 lat.

Akwizycja odbyła się bez emisji akcji z uwagi na bardzo dobrą sytuację finansową Dom Development oraz silny bilans Spółki - stan gotówki Spółki na dzień 30.04.2017 r. wynosił 440 mln zł.

Menedżerowie: Pan Mikołaj Konopka oraz Pan Daniel Bojanowski, którzy brali udział w tworzeniu i rozwijaniu Grupy Kapitałowej Euro Styl nadal będą odpowiedzialni za ten obszar działania.

GK EURO STYL

Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku (wcześniej część Grupy Kapitałowej Euro Styl Sp. z o.o. Sp. k. prowadząca działalność deweloperską w segmencie mieszkaniowym na rynku Trójmiasta i okolic) jest jednym z wiodących deweloperów działających na rynku trójmiejskim. Spółka w ciągu 10 lat działalności w segmencie mieszkaniowym sprzedała 3 803 lokale, w tym 661 lokali w 2016 roku. Grupa Kapitałowa Euro Styl według stanu na 30.04.2017 r. ma w ofercie 406 lokali (na 11 projektach) i sprzedała w okresie czterech miesięcy 2017 roku 232 lokale. Deweloper posiada atrakcyjny bank ziemi o potencjale budowy 1 357 lokali (stan na 30.04.2017). GK Euro Styl wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe i prowadzi rozważną politykę finansową. Spółka nie posiada zadłużenia netto i ma silną pozycję gotówkową.

Dom Development 

Dom Development S.A. jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym i jednym z największych i najdłużej działających deweloperów na polskim rynku. W ciągu 21 lat swojej działalności Spółka przekazała do użytku ponad 26 300 mieszkań, w których mieszka ponad 78 000 osób.

Oferta produktowa Dom Development skierowana jest do klientów indywidualnych. Obejmuje ona budynki wielorodzinne (mieszkania popularne, apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe) przy czym podstawę oferty Dom Development stanowią mieszkania popularne.

Wśród zrealizowanych przez Spółkę projektów są m.in. osiedla mieszkaniowe Żoliborz Artystyczny, Apartamenty Saska nad Jeziorem, Osiedle Pod Różami, Dom Pod Zegarem, Studio Mokotów, Wille Lazurowa, Willa Lindego, Palladium, Akropol, Saska, Adria, Klasyków, Przy Ratuszu, Wilno, Osiedle Regaty, Derby, Róża Wiatrów, Marina Mokotów, Akacje, Kasztanowa Aleja, Olimpia, Jeżewskiego, Bartycka, Fort Bema, Bemowo, Króla Olbrachta, Zawiszy, Młyny Królewskie, Willa na Harfowej, apartamenty: Rezydencja Mokotów, Rezydencja Opera, Rezydencja Opera 2, Morskie Oko, Patria, Bruna, Gdański, Grzybowska4 oraz osiedla domów jednorodzinnych: Miasteczko Regaty, Białopole i Wille Laguna. Dom Development zrealizował też osiedle Oaza, Aleja Piastów, Aura we Wrocławiu.

Obecnie Dom Development realizuje m.in. takie warszawskie inwestycje jak: Osiedle Saska III, Klasyków Wille Miejskie, Osiedle Wilno, Żoliborz Artystyczny etap V,VI,VII, Osiedle Premium, Osiedle Moderna, Osiedle Palladium etap II, Osiedle Forma, Osiedle Przyjaciół, Osiedle pod Różami etap III oraz na warszawskim Mokotowie: Apartamenty Mokotów nad Skarpą, Osiedle Cybernetyki 17 i we Wrocławiu osiedle Aura etap II.

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. wypracowała w 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1,15 mld zł wobec 904,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost sprzedaży o 28% r/r. Wynik netto Spółki w 2016 roku wyniósł 125,7 mln zł i był o 56% wyższy od zysku wypracowanego w 2015 roku.

W I kwartale 2017 Dom Development odnotował najwyższą w historii Spółki sprzedaż kwartalną na poziomie 806 lokali, co oznacza 31-proc. wzrost rok do roku.

Od 2006 roku Dom Development jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 59,22% akcji.

Źródło: Spółka, #DOM

Ostatnie wiadomości