EC Będzin S.A. przedstawia ogólne założenia do strategii na lata 2018-2022 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 cze 2017, 12:28

EC Będzin S.A. przedstawia ogólne założenia do strategii na lata 2018-2022

Grupa Elektrociepłownia Będzin ma zamiar w najbliższych 4 latach skoncentrować się na podnoszeniu wydajności oraz zwiększeniu sprzedaży w segmencie energetycznym oraz współfinansować, budować bloki kogeneracyjne i zarządzać nimi. Zarząd Grupy rozpoczyna jednocześnie procesy związane ze planowaną sprzedażą lub dokapitalizowaniem EC Będzin sp. z o.o.

Zgodnie z wstępnymi założeniami do strategii EC Będzin SA 2018-2022, Grupa w segmencie wytwórczym chce m.in. zwiększyć dostawy ciepła o 50-75 MWt, do poziomu ok. 300 MWt. Pozwolą na to m.in. planowane inwestycje w istniejącą infrastrukturę tj. budowa nowego układu technologicznego, wraz ze szczytowym wymiennikiem ciepłowniczym oraz stacją redukcyjną o mocy 220 MWt, z jednoczesnym ograniczeniem produkcji energii elektrycznej przez turbinę. Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji, całkowita moc cieplna zakładu wyniesie co najmniej 301,5 MWt. Spółka planuje też modernizację turbozespołu i uzyskanie wyższej sprawności odbioru ciepła.

W ramach przyszłej strategii Grupa EC Będzin ma zamiar angażować się kapitałowo i finansowo w strategiczne inwestycje w branży energetycznej. Z tę działalność odpowiedzialna będzie należące do Grupy Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH SA.

- Przypomnijmy, że ENERGO-UTECH to jedna z największych niebankowych firm leasingowych w Polsce, wysoce wyspecjalizowana w rynku energetycznym. Łącznie zrealizowała projekty o wartości 2,3 mld zł. Chcielibyśmy zaoferować nowe produkty dla rynku energetycznego – leasing polegający na finansowaniu inwestycji w formie SPV; w tym finansowanie z umową odsprzedaży po zrealizowaniu. Ten model pozwala na uruchomienie inwestycji bez angażowania środków „zamawiającego”. Pozwoli nam to w dłuższej perspektywie uzyskać silną pozycję inwestor kapitałowo-finansowy w branży ciepłowniczej i energetycznej, stosującego technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego i spełniające najnowsze wymogi ochrony środowiska

tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski prezes zarządu EC Będzin S.A

Pierwszą potencjalną inwestycją tego typu może być budowa bloku kogeneracyjnego zasilanego biomasą o mocy ok. 100 MWt i 65 MWe.

Zarząd EC Będzin SA zawęził opcje strategiczne dla EC Będzin, czego efektem będzie dopuszczenie wybranych podmiotów branżowych do due dilligence. Wynikiem podjętych działań może być: sprzedaż spółki , dokapitalizowanie spółki, pozyskanie jej niezależnej, rynkowej wyceny,. Ewentualne pozyskane środki Spółka EC Będzin SA przeznaczy na inwestycje kapitałowe w nowe inwestycje - związane z branżą energetyczną, oraz spłatę zobowiązań długoterminowych Zarząd nie wyklucza przeznaczenia części środków na skup akcji własnych oraz na dywidendę.

W założeniach do strategii przedstawiono też zarys polityki dywidendowej.

- W perspektywie długoterminowej zarząd chce rekomendować przeznaczanie do 50% zysku na wypłatę dywidendy. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas działania w ramach nowej strategii na lata 2018 – 2022 pozwoliłby na osiągnięcie dodatnich wyników finansowych umożliwiających wypłatę dywidendy na takim poziomie

mówi Krzysztof Kwiatkowski.

„Jako główny akcjonariusz planuje uczestniczyć w życiu Spółki w długim okresie czasu oraz stopniowo zwiększać swój udział w akcjonariacie”

dodaje Krzysztof Kwiatkowski

W 2016 roku przychodu Grupy EC Będzin wyniosły 157 mln zł (+12% r/r), zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 23,4 (+65% r/r), a zysk netto wzrósł wobec 2015 r. o niemal 80% do poziomu 18,3 mln zł.

O Grupie EC Będzin SA

EC Będzin SA prowadzi działalność od 1913 r. Na GWP jest notowana od 1998 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrociepłownia „Będzin” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Jest jednostką dominującą wobec EC Będzin sp. z o.o. – wiodącego producenta energii i ciepła w Zagłębiu Dąbrowskim oraz wobec jednej z największych polskich niebankowych firm leasingowych Energetycznego Towarzystwa Finansowo - Leasingowego ENERGO-UTECH S.A., które zostało założone w 1996 r. w celu świadczenia usług leasingowych i innych usług finansowych głównie dla sektora elektroenergetycznego.

Źródło: Spółka, #BDZ
 

Ostatnie wiadomości