Arteria rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 cze 2017, 10:27

Arteria rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję

„W związku z uaktualnionym porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku, który zawiera projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, zarząd Arteria będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję"

czytamy w komunikacie.

Poziom rekomendowanej dywidendy został oszacowany przez zarząd Arterii w oparciu o analizę spodziewanych wyników operacyjnych oraz wydatków w okresie II i III kwartału 2017 roku przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej spółki, podano także.

„Na wydatki drugiego półrocza mające bezpośredni wpływ na rekomendowany przez zarząd poziom dywidendy przypadającej na jedną akcję, składają się w szczególności:

- spłata kredytów inwestycyjnych, której wysokość w okresie drugiego półrocza wyniesie 4 300 tysięcy złotych;

- wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy o co najmniej 1 000 tysięcy złotych w związku z wydłużeniem terminów płatności przez jednego ze znaczących klientów;

- konieczność przeniesienia lokalizacji jednego z centrów obsługi usług call center do nowej lokalizacji, której koszt szacowany jest na około 400 tysięcy złotych" 

czytamy dalej.

Zarząd Arterii zwrócił ponadto uwagę na istotne czynniki rynkowe mające bezpośredni wpływ na poziom osiąganej sprzedaży oraz marży operacyjnej, do których zaliczyć należy wzrost kosztów osobowych i rynkowej presji płacowej, a także niższy rok do roku poziom sprzedaży usług realizowanych dla sektora państwowego, stanowiącego około 30% całej sprzedaży spółki. 

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews), #ARR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości