Braster podpisał umowę z pierwszym dystrybutorem zagranicznym | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 cze 2017, 12:21

Braster podpisał umowę z pierwszym dystrybutorem zagranicznym

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi podpisał umowę, na mocy której rozpocznie sprzedaż Systemu BRASTER na pierwszym rynku zagranicznym – Irlandii. Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie wspólnie z uznanym partnerem firmą Promed (www.promed.ie) pilotażu technicznego i profesjonalnego, co pozwoli spółce przetestować kwestie techniczno-operacyjne. Zebrane doświadczenia zostaną wykorzystane do przygotowania się do ekspansji na kolejne rynki. W najbliższych tygodniach spółka planuje uruchomić kolejne pilotaże w Holandii i Portugalii.

Irlandia jest pierwszym rynkiem zagranicznym, na którym zadebiutuje System Braster. Rozpoczęcie dystrybucji w Irlandii planowane jest na IV kwartał 2017 r. Przed rozpoczęciem sprzedaży urządzenie oraz system telemedyczny zostaną przetestowane przez lekarzy oraz wyselekcjonowanych przez dystrybutora potencjalnych konsumentów. Partnerem, z którym Braster podpisał umowę jest firma Promed - działający od 1985 roku wiodący dystrybutor sprzętu medycznego i stomatologicznego, współpracujący z ponad 4.000 placówek zdrowotnych w Irlandii.

Docelowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia na rynku irlandzkim planowane jest najpóźniej na październik 2017 r. Spółka i dystrybutor oczekują wspólnie sprzedaży na poziomie ok. 10 tys. urządzeń w okresie trzech lat.

Firma zapowiada wejście na kolejne rynki w bardzo krótkim czasie.

- Niezwłocznie po rozpoczęciu pilotażu w Irlandii planujemy uruchomienie kolejnych pilotażowych wdrożeń Systemu BRASTER w Holandii i Portugalii. We wszystkich przypadkach naszym celem będzie przetestowanie rozwiązań informatycznych, logistycznych sprzedażowych oraz budowę świadomości wśród lekarzy na poszczególnych rynkach. Ma to posłużyć nie tylko sprzedaży na terenie tych państw, ale również zebraniu doświadczeń, dzięki którym zminimalizujemy ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów na większych, strategicznych rynkach zagranicznych, na których planujemy zadebiutować w najbliższych miesiącach

tłumaczy Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Poza pierwszymi trzema rynkami, do końca bieżącego roku Braster chce rozpocząć sprzedaż w Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pilotaże techniczne w Kanadzie, Brazylii, Chinach. W Japonii przed rozpoczęciem sprzedaży przewidziany jest pilotaż medyczny, którego uruchomienie planowane jest na przełom III i IV kwartału. Spółka złożyła już do FDA (ang. Food and Drug Administration) wniosek o dopuszczenie urządzenia do sprzedaży w USA. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, a Braster liczy, że pozytywną decyzję uzyska jeszcze w tym roku i niezwłocznie rozpocznie działania prowadzące do wejścia na ten, charakteryzujący się największym potencjałem, rynek.

Na kolejne rynki (Niemcy, Japonia, Korea) firma planuje wejść w roku 2018.

Celem strategicznym Spółki jest również budowa globalnej platformy telemedycznej. Braster chce zaoferować na arenie międzynarodowej unikalne rozwiązania dla dwóch grup odbiorców: B2B – poprzez udostępnienie zaawansowanej platformy telemedycznej innym producentom urządzeń bądź firmom oferującym usługi medyczne i okołomedyczne – oraz B2C – umożliwiając pacjentom korzystanie z usług online i porad lekarskich. Realizacja wizji będzie realizowana poprzez rozwój organiczny firmy, a także potencjalne akwizycje.

Na realizację strategii Braster planuje pozyskać środki z emisji akcji. Potrzeby kapitałowe (zawierające koszty debiutu na wskazanych rynkach zagranicznych, potencjalne akwizycje w związku z planowanym stworzeniem platformy telemedycznej oraz bieżące potrzeby firmy) zostały określone na 60-70 mln zł.

O BRASTER S.A.

BRASTER S.A. – jako jedyna firma na świecie – posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała urządzenie BRASTER – innowacyjny medyczny tester termograficzny służący do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Urządzenie skierowane jest bezpośrednio do kobiet i służy do wykorzystania w warunkach domowych.

BRASTER w czwartym kwartale 2016 r. wprowadził urządzenie do sprzedaży w Polsce, a w 2017 r. planuje wejść na kilkanaście rynków międzynarodowych. Realizowany model biznesowy zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem.

Skuteczność urządzenia BRASTER została potwierdzona w przeprowadzonych w 2013 i 2016 r. badaniach klinicznych THERMACRAC i THERMAALG. Wyniki badań wskazały, że BRASTER jest skutecznym narzędziem wspierającym diagnostykę, komplementarnym wobec mammografii i ultrasonografii, które znacząco zwiększa możliwość wykrycia raka na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

BRASTER S.A. w 2012 r. zadebiutował na NewConnect, a od 2015 r. jest notowany na głównym rynku GPW.

O systemie BRASTER                                                                                                                                                                   .               

BRASTER® to pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu złośliwego. Rozwiązanie oparte jest na unikalnej matrycy ciekłokrystalicznej – patencie firmy BRASTER – oraz centrum telemedycznym, w którym analizowane są wyniki badań. System wykorzystuje termografię kontaktową do tworzenia obrazów rozkładu cieplnego piersi. Na termogramach zmiany podejrzane o charakter nowotworowy widoczne są jako barwne obszary różniące się od obszarów zdrowych intensywnością i morfologią. Dzieje się tak, gdyż nowotworowe zmiany złośliwe w procesie swojego wzrostu budują gęstą sieć naczyń krwionośnych (neoangiogeneza) odżywiających guz. Towarzyszy temu zwiększona emisja energii i podniesiona temperatura. Właśnie te obszary podwyższonej temperatury w obrębie gruczołu piersiowego rejestruje BRASTER®. Za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji tworzących system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych różnicuje wykryte zmiany w kierunku nowotworów o charakterze złośliwym.

Źródło: Spółka, #BRA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości