Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jedynym znaczącym akcjonariuszem PROJPRZEM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 cze 2017, 11:52

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jedynym znaczącym akcjonariuszem PROJPRZEM S.A.

GK IMMOBILE S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie w PROJPRZEM S.A. i stała się jedynym znaczącym akcjonariuszem tej Spółki. Zaangażowanie GK IMMOBILE ma wspierać dynamiczny rozwój Spółki PROJPRZEM zapoczątkowany w grudniu 2016 r.

GK IMMOBILE S.A. konsekwentnie zwiększa skalę biznesu. 23 czerwca GK IMMOBILE S.A. poinformowała o zwiększeniu zaangażowania w Spółce PROJPRZEM do 65,73%. W wyniku przeprowadzonych transakcji GK IMMOBILE S.A. posiada 3 932 370 akcji spółki PROJPRZEM S.A. i taką samą liczbę i procent głosów na WZA tej Spółki. Jednocześnie GK IMMOBILE stała się jedynym znaczącym akcjonariuszem PROJPRZEM S.A., a w strukturze tej Spółki nie ma innych akcjonariuszy, których stan posiadania przewyższałby próg 5 proc. Jest to kolejny krok milowy, który pozwoli na zdynamizowanie rozwoju Spółki PROJPRZEM pod skrzydłami Grupy Kapitałowej IMMOBILE.  

„Głównym akcjonariuszem Spółki PROJPRZEM byliśmy już w grudniu zeszłego roku, kiedy niezwłocznie wdrożyliśmy działania zmierzające do intensyfikacji rozwoju tej spółki. Zwiększenie zaangażowania pozwoli nam zdynamizować te działania. Nowa inwestycja niezaprzeczalnie wpłynie na wzmocnienie wyników finansowych w Grupie, szczególnie w segmencie przemysłowym, co było już widoczne w I kwartale 2017 r.”

powiedział Rafał Jerzy, Prezes Zarządu GK IMMOBILE S.A.

Inną korzyścią wynikającą ze zmian w akcjonariacie PROJPRZEM S.A jest uproszczenie jego struktury i likwidacja występującego wcześniej uprzywilejowania akcji. W dłuższej perspektywie powinno przyczynić się to do zwiększenia zainteresowania spółką wśród akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, poprzez większą przejrzystość jej akcjonariatu i sposobu zarządzania.

Przychody Grupy w I kwartale 2017 r. wyniosły 47,2 mln zł, co oznacza, że były ponad 2-krotnie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący, bo prawie 6-krotny wzrost przychodów w segmencie przemysłowym, jest wynikiem przejęcia spółki PROJPRZEM S.A., a tym samym konsolidacji przychodów z grupy spółek PROJPRZEM w I kwartale 2017 r. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wskaźnik EBITDA GK IMMOBILE wyniósł 2,1 mln zł wobec 0,61 mln zł w tym samym okresie 2016 r.  

O Grupie Kapitałowej IMMOBILE S.A.:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku.  Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek, w Polsce i zagranicą. GK IMMOBILE S.A. skupia się na branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz dewelopingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach Spółka jest w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

O PROJPRZEM S.A.:

PROJPRZEM S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku.  Działalność Spółki realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo przemysłowe. Jako Generalny Realizator Inwestycji firma buduje hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe. Ostatnia dziedzina, w jakiej specjalizuje się PROJPRZEM S.A., to systemy przeładunkowe. Dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH z siedzibą w Niemczech.

Źródło: Spółka, #GKI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości